Auditori
Facebook LinkedIn

Auditori

Societățile de asigurare/reasigurare au obligația auditării situațiilor financiare anuale și, după caz, consolidate, de către o firmă de audit, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România și aprobată de ASF.

Misiunea de audit realizează o evaluare amplă a situațiilor financiare ale asigurătorilor şi reasigurătorilor autorizați. Se creează astfel posibilitatea ca, prin rapoartele de audit statutar emise și înaintate ASF, să se ofere o mai mare încredere în informațiile contabile ale asiguratorilor/reasigurătorilor pe care aceștia le prezintă.

Rezultatele auditului statutar oferă o evaluare completă a performanței politicilor manageriale ale asigurătorilor, a indicatorilor de solvabilitate, de lichiditate, a activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, a controlului și auditului intern, precum și a programelor de reasigurare derulate pe parcursul activității de către asigurători.

Lista auditorilor financiari aprobaţi ASF - Sectorul Asigurări-Reasigurări ( listă actualizată la 31.03.2017).