Auditori

Auditori

Societățile de asigurare/reasigurare au obligația auditării situațiilor financiare anuale și, după caz, consolidate, de către o firmă de audit, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România și aprobată de ASF.

Misiunea de audit realizează o evaluare amplă a situațiilor financiare ale asigurătorilor şi reasigurătorilor autorizați. Se creează astfel posibilitatea ca, prin rapoartele de audit statutar emise și înaintate ASF, să se ofere o mai mare încredere în informațiile contabile ale asiguratorilor/reasigurătorilor pe care aceștia le prezintă.

Rezultatele auditului statutar oferă o evaluare completă a performanței politicilor manageriale ale asigurătorilor, a indicatorilor de solvabilitate, de lichiditate, a activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, a controlului și auditului intern, precum și a programelor de reasigurare derulate pe parcursul activității de către asigurători.

Lista auditorilor financiari aprobaţi ASF - Sectorul Asigurări-Reasigurări ( listă actualizată la 31.10.2016).

 

Navigare rapidă

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.