Taxe pensii private
Facebook LinkedIn

Taxe sectorul de pensii private

Taxe de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat - Norma 7/2008 modificată prin Normele 5/2010 și 14/2012

Taxe de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor facultative - Norma 8/2008 modificată prin Normele 6/2010 și 15/2012

Veniturile ASF obținute din cote aplicate industriei autorizate, supravegheate și reglementate, prezentate în situația de mai sus, au scop informativ, în vederea transparenței principalelor surse de venit ale ASF, la data de 20 ianuarie 2014. Opozabile sunt taxele, cotele și tarifele prevăzute de legislație și regulamentele în vigoare.