Taxe pensii private

Taxe sectorul de pensii private

Taxe de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat - Norma 7/2008 modificată prin Normele 5/2010 și 14/2012

Taxe de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor facultative - Norma 8/2008 modificată prin Normele 6/2010 și 15/2012

Veniturile ASF obținute din cote aplicate industriei autorizate, supravegheate și reglementate, prezentate în situația de mai sus, au scop informativ, în vederea transparenței principalelor surse de venit ale ASF, la data de 20 ianuarie 2014. Opozabile sunt taxele, cotele și tarifele prevăzute de legislație și regulamentele în vigoare.
 

Navigare rapidă

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.