Formulare
Facebook LinkedIn

Formulare

Precizări utile referitoare la întocmirea Cererilor de Autorizare/Avizare: 

  • Toate documentele vor fi însoţite de cereri semnate în original de reprezentantul legal al entităţii solicitante.
  • Toate documentele depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private, în scopul obţinerii unei autorizaţiei sau a unui aviz, vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de reprezentanţii legali ai solicitantului şi vor fi însoţite de un opis în care acestea vor fi menţionate.
  • Documentele vor fi cuprinse într-un dosar de plastic sau într-un dosar de încopciat. în cazul dosarelor care cuprind un număr mare de file, acesta va fi depus în mod obligatoriu în bibliorafturi.
  • Toate documentele depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private în vederea avizării/autorizării vor fi întocmite doar în limba română, sau vor avea ataşată traducerea legalizată.
  • În mod obligatoriu va fi ataşată şi dovada achitării taxei aferentă cererii.

ATENŢIONĂRI

  • După obţinerea autorizaţiei sau avizului de către o entitate, orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a eliberat autorizaţia ori avizul se va face numai cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private.
  • Orice modificare a actelor constitutive ale administratorilor fondurilor de pensii sau ale agenţilor de marketing persoane juridice se va depune în mod obligatoriu la Oficiul Registrului Comerţului numai însoţită de avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private.
  • În situaţia în care activitatea entităţii este autorizată şi de o altă instituţie(BNR, Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectroul Asigurări-Reasigurări sau Sectorul Instrumente Financiare) cererea de avizare a modificărilor documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a eliberat autorizaţia ori avizul, trebuie să aibă ataşat şi acordul instituţiei/sectorului respectiv.

Formulare privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii - Pilon III - Norma 13/2010

Anexa 1 Norma 13 2010
Anexa 2 Norma 13 2010
Anexa 3 Norma 13 2010
Anexa 4 Norma 13 2010
Anexa 5 Norma 13 2010
Anexa 6 Norma 13 2010
Anexa 7 Norma 13 2010

Formulare privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative - Norma 13/2010

Anexa 1 Norma 13 2010
Anexa 2 Norma 13 2010
Anexa 3 Norma 13 2010
Anexa 4 Norma 13 2010
Anexa 5 Norma 13 2010
Anexa 6 Norma 13 2010
Anexa 7 Norma 13 2010

Formulare privind autorizarea fondului de pensii facultative - Norma 3/2006

Anexa Norma 3 - Cerere pentru autorizarea fondurilor de pensii facultative

Formulare - Norma 4/2006 privind provenienţa capitalului social

Anexa Norma 4 2006 privind provenienta capitalului social - Declaraţie privind provenienţa capitalului social Anexa Norma 4 2006 privind provenienta capitalului social - Chestionar pentru participanţii la capitalul social

Formulare - Norma 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

Anexa 1 Norma 8 2006 privind auditorul financiar Anexa 2.1 - 2.2 Norma 8 2006 privind auditorul financiar - Declaratii

Formulare - Norma 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

Anexa 1 Norma 10 2006 - Certificat de Absolvire
Anexa 2 Norma 10 2006 - Cerere pentru avizarea agentului/agenţilor de marketing
Anexa 3 Norma 10 2006 - Cerere pentru autorizarea ca agent persoană juridică pentru activitatea de marketing al prospectelor schemelor de pensii facultative

Formulare - Norma 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

Anexa 1 Norma 11 2006 Cerere pentru Avizarea ca Depozitar pentru Fonduri de Pensii Facultative
Anexa 2 Norma 11 2006 - Specimene de semnătură
Anexa 3 Norma 11 2006 - Modelul Cadru al Contractului de Depozitare

Act individual de aderare Norma 19 / 2006

Act individual de aderare Norma 19 2006

Formulare - Norma 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative

Anexa 1 Norma 28 2007 - Modelul contractului-cadru de administrare
Anexa 2 Norma 28 2007 - Cerere pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative
Anexa 3 Norma 28 2007 - Cerere de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative Anexa 4 Norma 28 2007 - Cerere de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative

Formulare - Norma 4/2009 privind investiţiile fondurilor de pensii facultative şi organizarea activităţii de investire

Anexa 1 Norma 4 2009 - Cerere pentru autorizarea persoanei responsabile cu investirea
Anexa 2 Norma 4 2009 - Curriculum vitae
Anexa 3 Norma 4 2009 - Chestionar pentru persoana responsabilă cu investirea din cadrul societăţii administrator de pensii facultative

Anexa 4 Norma 4 2009 - Declaraţie 1 privind afilierea
Anexa 5 Norma 4 2009 - Declaraţie 2 privind deţinerile reprezentând cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăţi