Documentaţie

Documentaţie

PROGRAM 

Înregistrarea cererilor de autorizare/avizare se va face după următorul program:

Luni 9:00 - 15:30
Marţi 9:00 - 15:30
Miercuri 9:00 - 15:30
Joi 9:00 - 15:30
Vineri 9:00 - 12:30

DOCUMENTAŢIE

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private  pune la dispoziţia entităţilor interesate să desfăşoare activităţi în  sistemul pensiilor private opis-urile ce detaliază documentaţia necesară fiecărui tip de autorizare/avizare în cele ce urmează:

Autorizare în baza Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare:
Autorizare constituire societate de pensii private - Norma 12/2010
Autorizare administrator pensii private - Norma 12/2010
Taxe de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat - Norma 7/2008 modificată prin Normele 5/2010 și nr. 14/2012
Autorizare fond de pensii administrat privat - Norma 4/2007 modificată prin Norma 10/2013
Avizare modificare contract de societate - Norma 4/2007 modificată prin Norma 10/2013
Autorizare prospect schemă de pensii private - Norma 7/2007
Autorizare/avizare agenți de marketing persoane juridice - Norma 3/2013
Avizare/reavizare agenți de marketing persoane fizice - Norma 3/2013
Avizare persoane juridice specializate - Norma 3/2013
Avizare depozitar - Norma 12/2007
Avizare auditor financiar - Norma 11/2007, modificată prin Norma 19/2009
Autorizare fuziune fonduri de pensii - Norma 14/2008

Autorizare în baza Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative:
Autorizare constituire societate de pensii facultative - Norma 13/2010 modificată prin Norma 2/2012
Autorizare administrator pensii facultative - Norma 13/2010 modificată prin Norma 2/2012
Autorizare fond de pensii facultative - Norma 3/2006 modificată prin Norma 9/2013
Avizare modificare contract de societate - Norma 3/2006 modificată prin Norma 9/2013
Avizare auditor financiar - Norma 8/2006 modificată prin Norma 20/2009
Autorizare/avizare agenți de marketing - Norma 8/2011
Avizare depozitar - Norma 11/2006
Autorizare prospect schemă pensii facultative - Norma 16/2010 modificată prin Norma 8/2012
Taxe de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor facultative - Norma 8/2008 modificată prin Normele 6/2010 și 15/2012

Navigare rapidă

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.