CSDR
Facebook LinkedIn

CSDR

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA, în data de 31 mai 2016,  a  proiectului de Orientări cu privire la reguli și proceduri în cazul insolvenței unui participant conform CSDR

Proiectul de orientări a fost elaborat de ESMA în baza art. 41 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR) pentru a asigura aplicarea comună, uniformă şi consecventă a art. 41 din CSDR referitor la regulile și procedurile în cazul insolvenței unui participant.
Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA,  AICI .

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în proiect până pe data de 30 iunie 2016. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input - Consultations”ANUNȚ privind publicarea de către ESMA, în data de 1 februarie 2016,  a  proiectului de standarde tehnice privind disciplina în materie de decontare conform Regulamentului (UE) nr. 909/2014 (CSDR)

Standardele tehnice includ măsuri pentru prevenirea, monitorizarea și soluționarea cazurilor de neexecutare a decontărilor.

În conformitate cu procedura de aprobare a acestor regulamente la nivelul Uniunii Europene, standardele tehnice vor fi transmise de ESMA către Comisia Europeană pentru aprobare, iar după ce acestea vor fi aprobate de CE, va exista o perioadă în care Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţii. Standardele vor intra in vigoare după doi ani de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA, AICI.

08.02.2016


ANUNȚ privind publicarea de către ESMA standardelor tehnice finale (TS) pentru unele din cele mai importante  directive europene emise după criza financiară:

  • Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID II);
  • Regulamentul UE nr. 596/2014  privind abuzul de piaţă (MAR);
  • Regulamentul UE nr. 909/2012 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR).

Noile standarde tehnice vor modifica modul de funcţionare a pieţelor financiare europene prin creşterea transparenţei, siguranţei şi elasticităţii, precum şi protecţiei investitorilor.

În conformitate cu procedura de aprobare a acestor regulamente la nivelul Uniunii Europene standardele tehnice vor fi transmise de ESMA către Comisia Europeană pentru aprobare, iar după ce acestea vor fi aprobate de CE va exista o perioadă în care Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţii pe text sau  aprobă  aceste standarde.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA, și AICI
18.08.2015

ANUNȚ privind elaborarea de către ESMA a recomandărilor tehnice (Tehnical Advice) privind punerea în aplicare a Regulamentului CSD de către Comisia Europeană.

ESMA a elaborat  recomandările tehnice referitoare la penalitățile pentru decontările eșuate și importanța substanțială a unui CSD pentru funcționarea piețelor de instrumente financiare și protecția investitorilor într-un stat membru gazdă în cadrul procesului de oferire de consiliere tehnică Comisiei Europene pentru elaborarea actelor delegate ce trebuie emise în aplicare a  Regulamentul nr. 909/2014 al Parlamentului European.
 
Textul integral al documentelor menționate anterior poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA la adresa:
http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-advises-Commission-implementation-CSD-Regulation?t=326&o=home
 

ANUNȚ ESMA

În data de 30.06.2015, ESMA a publicat un document de consultare referitor la Proiectul de standarde tehnice de reglementare în conformitate cu Regulamentul CSD privind procedura buy-in

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-Draft-Regulatory-Technical-Standards-CSD-Regulation.

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 6 august 2015. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input - Consultations”.22.12.2014

În data de 18.12.2014  ESMA a lansat trei consultări publice pe marginea proiectelor de standarde tehnice, proiectului de sfat tehnic și a proiectului de recomandări de implementare a Regulamentului (UE) nr.909/2014 (CSDR):http://www.esma.europa.eu/news/CSDR-ESMA-consults-implementing-measures-new-settlement-regime?t=326&o=home
1.    Proiectul standardelor tehnice privind măsurile de disciplină în decontare, autorizarea, recunoașterea și supravegherea CSD-urilor, cerințele organizaționale și prudențiale ale CSD-urilor, cerințele de acces și decontarea internalizată
2.    Proiectul de sfat tehnic privind penalitățile pentru decontările eșuate și importanța substanțială a unui CSD pentru funcționarea piețelor de instrumente financiare și protecția investitorilor într-un stat membru gazdă
3.  Proiectul de recomandări privind accesul unui CSD la o contraparte centrală (CCP) sau la un loc de tranzacționare
ESMA va lua în considerare toate comentariile primite până pe data de 19 februarie 2015.
 
Toate contribuțiile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la secțiunea ‘Your input - Consultations’.


 

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/28.08.2014