Legislație Primară

Lege nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor

Art. 1. - (1) Legea stabilește reguli și proceduri privind redresarea și rezoluția asigurătorilor persoane juridice române.
(2) În exercitarea competențelor sale decurgând din prezenta lege în relație cu asigurătorul, Autoritatea de Supraveghere Financiară are în vedere natura, amploarea și complexitatea activității desfășurate, structura acționariatului, forma juridică, profilul de risc, dimensiunea, gradul de interconectare a acestuia cu alte instituții financiare sau cu sistemul financiar în general.


Descarcă AICI Legea nr. 246/2015. 

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 813/ 02.11.2015.

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.