IDD
Facebook LinkedIn

IDD

   Directiva (EU) 2016/97 a Parlamentului  European și a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (IDD), publicată în
 Jurnalul Oficial al  Uniunii Europene la data de 2.02.2016, abrogă și reformează Directiva 2002/92/EC a Parlamentului  European și a Consiliului European din 9.12.2002 privind  intermedierea în asigurări .


   IDD completează prevederile privind vânzarea produselor de investiții conform prevederilor Directivei nr. 65/2014 privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID II) și  prevederilor privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări conform Regulamentului (UE)  nr. 1286/2014 al Parlamentului  European și al Consiliului European (PRIIPs).

   IDD a intrat în vigoare  în data de 22 februarie 2016, statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție o perioadă de 24 luni pentru transpunerea acestei directive în  legislațiile naționale.

 

EIOPA – Aviz tehnic asupra unui format standard pentru IPID (document de informare al produsului de asigurare) conform Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD

În data de 7 februarie 2017 a fost publicat pe site-ul EIOPA, avizul tehnic consultativ, însoțit de scrisoarea transmisă către Comisia Europeană.
 
Avizul EIOPA referitor la emiterea standardelor tehnice de implementare- ITS, aferente IDD, a fost elaborat conform prevederilor art. 20 (9) din IDD și transmis Comisiei Europene pentru a se încadra în data limită prevăzută în directivă, 23 februarie 2017.
 
Pentru realizarea proiectului ITS –ului privind conținutul unui document standardizat privind informațiile specifice produsului de asigurare – IPID, EIOPA  a derulat un studiu -survey, la nivelul autorităților naționale competente, în vederea evaluării impactului privind introducerea acestui document  asupra piețelor naționale.
          
La nivel național,  ASF a raportat, ținând cont de răspunsurile primite de la asigurătorii locali, că formatul standard al documentului nu va avea un impact major, deoarece legislația națională a reglementat  obligația de prezentare de informații prealabile încheierii contractelor de asigurare, dar vor exista costuri asociate noului format standard al documentului, care va fi implementat în programele IT. 


Citiți AICI avizul  tehnic consultativ EIOPA.


Citiți AICI scrisoarea transmisă de EIOPA Comisiei Europene cu această ocazie.