Legislație ASF
Facebook LinkedIn

Legislație primară ASF

Legea nr. 148/2015 privind aprobarea OUG nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurăril
Legea nr. 147/2015 privind aprobarea OUG nr. 78/2013 pentru completarea OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
Hotărârea nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
Ordonanţa de urgenţă nr.94/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările
Legea 260/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
OUG nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
Lege nr.113/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
Ordonanţă de urgenţă nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene
Ordonanţă de urgenţă nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară