Reglementări Integrate
Facebook LinkedIn

Reglementări Integrate

NORMA nr. 41/2016 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către ASF
REGULAMENTUL NR. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
NORMA nr. 40/2016 pentru modificarea şi completarea Normei ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de ASF
REGULAMENTUL Nr. 9/2016 privind regimul şi principiile aferente remunerării personalului Autorităţii de Supraveghere Financiară
REGULAMENTUL NR. 8 / 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
REGULAMENTUL Nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară
REGULAMENTUL NR. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)
REGULAMENT NR. 3/ 2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
REGULAMENT nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF
NORMĂ nr. 27/ 2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară