Consultări publice
Facebook LinkedIn

Consultări publice

PROIECT NORMA privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private
PROIECT REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară
PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață și a Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate
PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare
PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare
PROIECT NORMĂ Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, cu modificările și completările ulterioare
PROIECT NORMA pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare
PROIECT NORMA pentru modificarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat
PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare
PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare