Consultări publice
Facebook LinkedIn

Consultări publice

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei ASF nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători
Proiect Normă privind metodologia de calcul de către ASF a tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie
PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri
Propuneri de modificare a Normei nr. 39/2016 privind asigurările auto din România
Propuneri de modificare a Regulamentului 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară
PROIECT REGULAMENT privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare
PROIECT NORMĂ privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare şi brokerilor de asigurare
PROIECT INSTRUCȚIUNE pentru abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni
PROIECT NORMA privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private
PROIECT REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară