Asigurări

Statistici asigurări


Vă prezentăm aici informaţii periodice agregate la nivelul întregii piețe de asigurări (date provizorii) pe baza datelor raportate de societățile de asigurare şi de brokerii de asigurare autorizaţi.
 

Anul 2016

 
Anul 2014

Semestrul I 2014

Prime brute subscrise 
Indemnizații brute plătite
Piața de brokeraj în asigurări

Trimestrul I 2014

Prime brute subscrise 
Indemnizații brute plătite
Piața de brokeraj în asigurări

Anul 2013
          Prime brute subscrise 
          Indemnizaţii brute plătite 
          Piaţa de brokeraj în asigurări 
          Statistici 

Trimestrul III 2013

Prime brute subscrise 
Indemnizații brute plătite 
Piața de brokeraj în asigurări 
Statistici 
Semestrul I 2013
Prime brute subscrise 
Indemnizații brute plătite 
Piața de brokeraj în asigurări 
Statistici 
Trimestrul I 2013

Prime brute subscrise 
Indemnizații brute plătite
Piața de brokeraj în asigurări

Anul 2012
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Piaţa de brokeraj în asigurări 

Trimestrul III 2012
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Piaţa de brokeraj în asigurări 

Semestrul I 2012
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Piaţa de brokeraj în asigurări
Trimestrul I 2012
Prime brute subscrise 
Indemnizații brute plătite
Piața de brokeraj în asigurări

Anul 2011
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Piaţa de brokeraj în asigurări

Trimestrul III 2011
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Piața de brokeraj în asigurări
Semestrul I 2011
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Piața de brokeraj în asigurări
Daune produse devehicule străine
Trimestrul I 2011
Prime brute subscrise 
Indemnizații brute plătite
Piața de brokeraj în asigurări

Anul 2010
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Piața de brokeraj în asigurări

Trimestrul III 2010
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Semestrul I 2010
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite

Anul 2009
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite

Semestrul I 2009
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Trimestrul I 2009
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite

Anul 2008
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite

Trimestrul III 2008
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite
Semestrul I 2008
Prime brute subscrise
Indemnizații brute plătite

 

 

Nota: Datele sunt provizorii (pot fi modificate ulterior) până la depunerea situaţiilor financiare anuale.

 

 
 

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.