Arhivă
Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 15.03.2017


București, 15 martie 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:

A)      Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 (proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare (proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă privind încheierea exercițiului financiar 2016 pentru societățile din domeniul asigurărilor (proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă privind majorarea sau diminuarea contribuțiilor anuale datorate Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP);

Instrucțiunea privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA);

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)      Supraveghere si control


Rezultatele controlului periodic efectuat la
SSIF Interfinbrok Corporation S.A.

C)      Autorizare – Avizare

Reducerea capitalului social al Groupama Asigurări S.A. conform hotărârii AGEA a   societăţii;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a    emisiunii de titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice;

Numirea doamnei Mihaela Prisecaru – Nicolae în calitate de Director general al societății Crux Insurance Broker S.R.L.;

Autorizarea societății BGT Consulting S.R.L. ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor;

Modificarea Actului constitutiv al societății Fata Asigurări S.A. (schimbare sediu social);

Modificarea Actului constitutiv al societății Nova Grup Asigurări Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (schimbare denumire, noua structură a asociaților, numire administrator, majorare capital social);

Modificarea Actului constitutiv al societății Aon Romania Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, noi asociați și noua structură a asociaților);

Modificarea Actului constitutiv al Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Modificarea Actului constitutiv al societății Brokerpool Broker de Pensii Private S.R.L.;

Înregistrarea societății SAI Globinvest S.A. în calitate de AFIA (Administrator de Fonduri de Investiții Alternative) și înscrierea acesteia în Registrul ASF;

Avizarea şi reavizarea a 92 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 183 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.