Arhivă
Facebook LinkedIn

Decizii adoptate de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 09.02.2016

București, 9 februarie 2016 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa de astăzi, forma revizuită a proiectului de lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Au fost aprobate două proiecte de normă emise în aplicarea Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor. Proiectele vor fi publicate pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile.

A fost aprobat proiectul de modificare a Normei nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii prin accidente de vehicule, ca urmare a integrării propunerilor rezultate din procesul de consultare publică. Au fost abrogate art.3, pct. c) şi art.4, pct. c) care stipulau obligaţia asigurătorului de a fi reprezentat în fiecare judeţ, prin unităţi teritoriale, fiind instituită însă prevederea de a avea un reprezentant (personal specializat propriu sau mandatat) care efectuează activitate de constatare şi lichidare a daunelor pe întreg teritoriul României. La art.39 se introduce o nouă prevedere, potrivit căreia asigurătorul are obligaţia de a efectua constatarea pagubelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea asigurătorului de către persoana păgubită.

Consiliul ASF a aprobat efectuarea de către un auditor financiar a evaluării activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii Carpatica Asig S.A., conform prevederilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor. Atât procedura de selecţie, cât şi contractarea auditorului vor fi realizate de către societatea de asigurare, conform dispozițiilor Normei nr. 6/2016.

A fost aprobată majorarea capitalului social pentru 3 brokeri, precum şi retragerea autorizaţiei de funcţionare în cazul a 12 brokeri care nu au făcut demersurile necesare de încadrare în cerinţele minime de capital, conform obligaţiilor legale.

Au fost aprobate modificările şi completările aduse Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Depozitarului Central S.A. Au fost avizate modificările intervenite în cuprinsul Reglementărilor Interne ale SIF Transilvania S.A.

Au fost aprobate o serie de acte individuale referitoare la modificări ale contractelor de administrare şi ale prospectelor schemelor de pensii pentru fonduri de pensii private şi facultative.

În cadrul şedinţei au fost propuşi pentru avizare şi reavizare 41 agenţi în vederea desfăşurării activităţilor de marketing pentru fonduri de pensii, fiind retrase avizele pentru alţi 26 agenţi de marketing.

Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.

*********

Despre ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piața financiară non-bancară din România.Înfiinţată în 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de participanţi.Mai multe informații puteți găsi pe www.asfromania.ro.