Arhivă

ASF flexibilizează cadrul de reglementare în cazul polițelor RCA

14.01.2015

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât astăzi modificarea Normei RCA nr. 23/2014 prin abrogarea prevederilor articolului 21, alineatul 1, care stipulează obligația asigurătorilor de a stabili tarife de primă RCA, astfel încât să fie acoperite toate angajamentele ce decurg din încheierea contractelor de asigurare pe acest segment. Această prevedere a fost adesea invocată ca factor de stimulare a creșterii tarifelor.

Totodată, tarifele de primă nu vor putea fi modificate decât după minimum 6 luni (față de 12 luni anterior), cu excepția indexărilor sau a  modificărilor pe anumite categorii de riscuri (articolul 21, alineatul 5).

Amendamentele aduse Normei RCA nr.23/2014 vor intra în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial.

 “Este o primă măsură destinată normalizării situației în cazul tarifelor RCA; flexibilizăm cadrul de reglementare pentru a oferi  societăților de asigurare libertatea de a își optimiza portofoliile și de a atenua diferenţele mari existente în acest moment” a declarat dl. Mișu Negrițoiu, Președintele ASF.

Conform angajamentelor asumate față de Parlamentul României, Autoritatea de Supraveghere Financiară va prezenta, până la sfârșitul lunii februarie a acestui an, concluziile analizei cuprinzătoare pe care o efectuează pe segmentul polițelor RCA, precum și soluțiile pe care le consideră adecvate.  

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.