Comunicate de presă

Decizii adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 19.10.2016


București, 19 octombrie 2016
– În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:

 

A)      Reglementare

Proiectul Normei privind asigurările auto din România pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie cât și a unor prevederi cu privire la asigurările auto (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei privind activitatea de intermediere (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)      Supraveghere şi control

Retragerea autorizației de funcționare a societății International Broker Consulting - Broker de Asigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Avus International - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.;

Sancționarea administratorului unic al Transcom S.A. București;

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

 

C)      Autorizare – Avizare


Numirea doamnei Galani Simona Ana Ștefania în funcția de membru al Directoratului la societatea ERGO Asigurări de Viață S.A.;

Numirea domnului Septimiu Stoica în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Asigurare Reasigurare Asimed S.A.;

Autorizarea doamnei Mădălina Andrei în funcția de Director Investiții la Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea directorului executiv și a reluării activității societății W Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Avizarea modificărilor aduse actului constitutiv al societății Zoom Insurance Reinsurance Broker S.R.L. referitoare la structura asociaților (nou asociat semnificativ);

Avizarea modificărilor aduse actului constitutiv al societății Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. (nou mandat comisie de cenzori);

Aprobarea majorării capitalului social al societății Medihelp International Broker de Asigurare S.R.L.;

Retragerea autorizației ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor și radierea din Registrul Furnizorilor de programe educaționale a societății Uniqa Asigurări S.A.;

Autorizarea modificării autorizației de funcționare a societății SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea doamnei Luminiţa Bianca Naş ca membru al CA;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a emisiunii de titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru New Europe Property Investments Plc - Isle of Man;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al societății ArcelorMittal Hunedoara S.A.;

Aprobarea prospectului proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni al societății Vrancart S.A. Adjud;

Retragerea avizelor pentru 90 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

 

D)      Diverse

Aprobarea „Ghidului Consumatorului - Asigurarea privind răspunderea civilă a personalului medical”.

Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare nebancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.  

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.
RELAȚII CU PUBLICUL
 

TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.