Informații publice
Facebook LinkedIn

Societăți selectate în vederea numirii ca lichidator judiciar în dosarul de faliment privind Societatea Carpatica Asig. - SA


Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat lista care va fi transmisă Tribunalului Sibiu, cuprinzând cele patru societăţi de practicieni în insolvenţă, selectate de către Comisia de avizare constituită la nivelul Autorităţii, în vederea numirii ca lichidator judiciar provizoriu în dosarul de faliment al Societății Carpatica Asig. - S.A., astfel:   

Nr. Crt.

  DENUMIRE SOCIETATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ

1

  RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA BUCUREȘTI

2

  DASCĂL INSOLVENCY SPRL

3

  CITR Filiala Cluj SPRL

4

  RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA ALBA

 

Au răspuns invitației de participare la procedură 4 societăți de practicieni în insolvență. Din analiza documentelor depuse pentru fiecare ofertă în parte, Comisia a constatat ca toate aceste oferte au îndeplinit condiţiile procedurale.