Informații publice
Facebook LinkedIn

INVITAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ASF – forma actualizată la data de 12 octombrie 2016 (afișată mai jos) să depună, până cel târziu la data de 27 ianuarie 2017, ora 14.00, oferta în vederea desemnării unui practician în insolvenţă în dosarul de faliment privind  Societatea Carpatica Asig. - S.A. aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și financiar, întocmită conform prevederilor art. 12 din Procedura A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F.

Oferta va fi depusă în original la Registratura ASF, în plic închis, toate paginile fiind numerotate, semnate şi ştampilate.

Forma actualizată a procedurii  poate fi descărcată AICI. * ERATĂ: se îndreaptă eroarea materială prevăzută la art. 12 alin. (5) lit. a) din Procedura privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F. (forma revizuită), textul citindu-se astfel: ”a) ofertanţii nu sunt înscrişi în lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de A.S.F.”.

Mai multe detalii găsiți în secțiunea Selecție practicieni insolvență CARPATICA .