Informații publice
Facebook LinkedIn

Informații publice

 

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE SELECȚIE PRACTICIENI IN INSOLVENȚĂ - Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ASF – forma actualizată la data de 12 octombrie 2016 (afișată mai jos) să depună, până cel târziu la data de 29 martie 2017, ora 14.00, oferta în vederea desemnării unui practician în insolvenţă în dosarul de faliment privind Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance S.A. aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, întocmită conform prevederilor art. 12 din Procedura A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F. Oferta va fi depusă în original la Registratura ASF, în plic închis, toate paginile fiind numerotate, semnate şi ştampilate.

Forma actualizată a procedurii  poate fi descărcată AICI.

Lista practicienilor în insolvență agreați de ASF  poate fi găsită AICI.