ASITO KAPITAL S.A.

Fisa societatii
Adresa:Str. Elena Vacarescu nr. 100A, Bucuresti, Sector 1 
Telefon:021.230.09.62
021.230.04.63
Fax:021.230.35.08
 
Numar autorizatie:19 
Data autorizatie functionare:25-08-2002 
Numar inmatriculare in Registrul Asiguratorilor:RA-025 
Data inmatricularii in Registrul Asiguratorilor:10-04-2003 
Forma juridica:Societate pe actiuni 
Cod LEI:315700WUHZE4PJ84VG74 
Numar de ordine in Registrul Comertului:J40/6818/10.07.1998 
Cod unic ONRC:10801286 
Observatii:Prin Decizia nr. 113.220/30.01.2006 a fost retrasa autorizatia de desfasurare a activitatii de asigurari de viata; 

Clase de asigurare practicate
CategorieClasa
Asigurari generale 1. Asigurari de accidente 
Asigurari generale 2. Asigurari de sanatate 
Asigurari generale 3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare) 
Asigurari generale 4. Asigurari de mijloace de transport feroviar 
Asigurari generale 5. Asigurari de mijloace de transport aerian 
Asigurari generale 6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial 
Asigurari generale 7. Asigurari de bunuri in tranzit 
Asigurari generale 8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale 
Asigurari generale 9. Alte asigurari de bunuri 
Asigurari generale 13. Asigurari de raspundere civila generala 
Asigurari generale 14. Asigurari de credite 
Asigurari generale 15. Asigurari de garantii 
Asigurari generale 16. Asigurari de pierderi financiare 
Asigurari generale 18. Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta 
Asigurari generale 1. accidente, inclusiv accidente de munca si boli profesionale  
Asigurari generale 2. sanatate 
Asigurari generale 3. vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, care acopera daune sau pierderi legate de 
Asigurari generale 4. material feroviar rulant, care acopera daune sau pierderi legate de acesta 
Asigurari generale 5. aeronave, care acopera daune sau pierderi legate de acestea 
Asigurari generale 6. nave maritime, lacustre si fluviale  
Asigurari generale 7. bunuri aflate in tranzit, indiferent de modalitatea de transport 
Asigurari generale 8. incendiu si calamitati naturale, care acopera daune sau pierderi legate de bunuri, altele decat cele mentionate la clasele 3-7  
Asigurari generale 9. alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decat cele mentionate la clasele 3-7  
Asigurari generale 13. raspundere civila generala, exclusiv cea mentionata la clasele 10-12 
Asigurari generale 14. credit 
Asigurari generale 15. garantii 
Asigurari generale 16. pierderi financiare diverse, legate de 
Asigurari generale 18. asistenta pentru persoane aflate in dificultate n timpul deplasarilor ori absentei de la domiciliu sau resedinta obisnuita 

Extinderi
Austria
Libertatea de a presta servicii
1. Asigurari de accidente
06-03-201401-01-1900

2. Asigurari de sanatate
06-03-201401-01-1900

3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)
06-03-201401-01-1900

4. Asigurari de mijloace de transport feroviar
06-03-201401-01-1900

5. Asigurari de mijloace de transport aerian
06-03-201401-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
06-03-201420-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
06-03-201420-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
06-03-201401-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
06-03-201420-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
08-03-201401-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
08-03-201401-01-1900

14. Asigurari de credite
06-03-201401-01-1900

15. Asigurari de garantii
06-03-201401-01-1900

16. Asigurari de pierderi financiare
06-03-201401-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
06-03-201420-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
06-03-201401-01-1900

Italia
Libertatea de a presta servicii
2. Asigurari de sanatate
06-03-201401-01-1900

3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)
06-03-201401-01-1900

4. Asigurari de mijloace de transport feroviar
06-03-201401-01-1900

5. Asigurari de mijloace de transport aerian
06-03-201401-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
06-03-201401-01-1900

14. Asigurari de credite
06-03-201401-01-1900

15. Asigurari de garantii
06-03-201401-01-1900

16. Asigurari de pierderi financiare
06-03-201401-01-1900

1. Asigurari de accidente
28-10-200801-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
28-10-200801-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
28-10-200801-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
28-10-200801-01-1900

Spania
Libertatea de a presta servicii
1. Asigurari de accidente
19-12-200801-01-1900

4. Asigurari de mijloace de transport feroviar
19-12-200801-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
19-12-200801-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
19-12-200801-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
19-12-200801-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
19-12-200801-01-1900

Olanda
Libertatea de a presta servicii
1. Asigurari de accidente
27-11-200801-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
27-11-200801-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
27-11-200801-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
27-11-200801-01-1900

Grecia
Libertatea de a presta servicii
1. Asigurari de accidente
27-11-200801-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
27-11-200801-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
27-11-200801-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
27-11-200801-01-1900

3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)
09-12-201101-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
09-12-201101-01-1900

4. Asigurari de mijloace de transport feroviar
09-12-201101-01-1900

Luxemburg
Libertatea de a presta servicii
1. Asigurari de accidente
27-11-200801-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
27-11-200801-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
27-11-200801-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
27-11-200801-01-1900

Bulgaria
Libertatea de a presta servicii
6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
19-12-200801-01-1900

1. Asigurari de accidente
07-12-200701-01-1900

3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)
07-12-200701-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
07-12-200701-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

Ungaria
Libertatea de a presta servicii
8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

Slovacia
Libertatea de a presta servicii
8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

Polonia
Libertatea de a presta servicii
7. Asigurari de bunuri in tranzit
07-12-200701-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

Letonia
Libertatea de a presta servicii
8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

1. Asigurari de accidente
09-12-201101-01-1900

3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)
09-12-201101-01-1900

4. Asigurari de mijloace de transport feroviar
09-12-201101-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
09-12-201101-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
09-12-201101-01-1900

Lituania
Libertatea de a presta servicii
8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

1. Asigurari de accidente
09-12-201101-01-1900

3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)
09-12-201101-01-1900

4. Asigurari de mijloace de transport feroviar
09-12-201101-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
09-12-201101-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
09-12-201101-01-1900

Estonia
Libertatea de a presta servicii
8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

1. Asigurari de accidente
09-12-201101-01-1900

3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)
09-12-201101-01-1900

4. Asigurari de mijloace de transport feroviar
09-12-201101-01-1900

6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
09-12-201101-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
09-12-201101-01-1900

Finlanda
Libertatea de a presta servicii
7. Asigurari de bunuri in tranzit
07-12-200701-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

Cipru
Libertatea de a presta servicii
8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

Franta
Libertatea de a presta servicii
7. Asigurari de bunuri in tranzit
07-12-200701-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

Belgia
Libertatea de a presta servicii
1. Asigurari de accidente
07-12-200701-01-1900

7. Asigurari de bunuri in tranzit
07-12-200701-01-1900

8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900

Republica Ceha
Libertatea de a presta servicii
8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale
07-12-200701-01-1900

13. Asigurari de raspundere civila generala
07-12-200701-01-1900


Interogare Afisare registru
Criteriu de cautare:

Continut:

Sectiunea I - societati de asigurare

Sectiunea I - intermediari principali


Sectiunea II - societati de asigurare

Sectiunea II - intermediari principali


*Secţiunea I a RSO cuprinde societăţile care deţin, în condiţiile legii, o autorizaţie de funcţionare emisă de A.S.F.

**Secţiunea II cuprinde societăţile a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare.

 
Lista judete
Lista sucursalelor din judetul/sectorul: