Consiliu și organizare
Facebook LinkedIn

Consiliu și organizare

Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un Consiliu format din 9 membri: 5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 4 membri neexecutivi. Aceştia au fost numiţi pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 5 noiembrie 2013.  
 
Componenţa nominală a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară 

   

   1. Mişu Negriţoiu  - Preşedinte - membru executiv
   2. Cornel Coca Constantinescu - Prim - Vicepreşedinte - membru executiv
   3. Mircea Ursache - Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor financiare
   4. Ion Giurescu - Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Sistemului de Pensii Private
   5. Vicepreşedinte - membru executiv - Sectorul Asigurări Reasigurări
   6. Gheorghe Marcu  - membru neexecutiv
   7. Biró Albin - membru neexecutiv
   8. Daniel Ştefan Armeanu - membru neexecutiv
   9. Gabriela Bocamembru neexecutiv
 • Preşedintele reprezintă ASF ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public şi în raporturi de drept comun şi este ordonator de credite.
 • În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea ASF revine prim-vicepreşedintelui. Convocarea Consiliului ASF se face de către preşedinte şi/sau prim-vicepreşedinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin 5 membri ai acestuia.
 • Consiliul ASF deliberează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, prim-vicepreşedintele.
 • Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
 • Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului, criteriile de angajare şi selectare a personalului care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii se stabilesc de către Consiliul ASF.
 • Consiliul ASF aprobă organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern şi stabileşte prin regulament propriu regimul şi principiile privind remunerarea membrilor Consiliului şi a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăşte nivelul remunerării membrilor săi şi a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remuneraţiei acordate unor poziţii şi funcţii similare din piaţa financiară.
 • Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul ASF şi se verifică în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.
 • Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al ASF, în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.
 • Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează ca sursă de finanţare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor.
 

 

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ   

Direcții suport subordonate Consiliului ASF

 • Serviciul Comunicare
  • Silviu Alexandru UDROIU - Şef serviciu
  • Alina Elena BĂDĂRĂU - responsabil comunicare
  • Lucian Remus POP - responsabil publicaţii şi relaţii publice
  • Monica - Marieta BUTOIANU - specialist în comunicare-specialist în relaţii publice
  • Luminița - Mihaela MATE - specialist în comunicare-specialist în relaţii publice
  • Tiberiu STĂVĂRUŞ - specialist în comunicare-specialist în relaţii publice
  • Catrinel FRÎNCU - specialist în relaţii publice-organizator evenimente
  • Cristina Virginia TĂNASE - specialist în comunicare-specialist în relaţii publice
  • Claudia ŞERBAN - specialist în relaţii publice
 • Serviciul Audit Intern
  • Cosmin TĂNASIE- Şef serviciu
  • Mihaela COSTACHE- auditor intern
  • Oana-Alis ISCRU (fosta LUP) - auditor intern
Direcții suport sub coordonarea Președintelui
 • Cancelarie președinte
   • Vasile Mureșan  - Șef Cancelarie
   • Radu TOIA - consilier
   • Marian SÂRBU - consilier
   • Monica Liliana BUZEA - expert în management
   • Veronica Petronela CONSTANTIN - expert în management
   • Nicoleta Raluca GARIMOVICI - expert în management
   • Cristian BOTEZ - expert în management
   • Ana-Maria MARINESCU - expert în management
   • Anca Nicoleta GHEORGHE - referent de specialitate
   • Costel Bogdan BACIU - curier
  • Serviciul  Conformitate și Prevenirea Spălării Banilor
   • Alexandru Daniel CODESCU - Şef serviciu
   • Teodora Roxana CĂPRIOARĂ- responsabil analiză şi conduită financiară
   • Denisa PĂTRAŞCU - responsabil conformare şi implementare
   • Alexandra VOINEA (POPA)- analist financiar
   • Cristian Ionuţ BELU- analist financiar
   • Lavinia Anca NEGOIŢĂ- analist financiar
   • Andra Floriana VIZAN - inspector de specialitate
  • Serviciul  Control Intern, Integritate şi Protecţia Informaţiilor 
   • Vasile Adrian CĂMĂRĂŞAN- Şef serviciu
   • Anca BOŢOC- responsabil conformitate
   • Claudia - Andreea DOBRE (fostă RIZEA)- inspector de securitate şi protecţia informaţiilor clasificate-inspector de specialitate
   • Bogdan Aurelian POLIAC - responsabil integritate
   • Alexandru-Gabriel BODIN - inspector documente clasificate-inspector documente secrete
   • Zorica Alexandru Eugen POPESCU- inspector de integritate 
   • Ioana Violeta ISACHE - expert în management
   • Irina POPA - consilier juridic
   • Mihaela BENDRIŞ - BORNEMISA- consilier juridic
   • Aurel TOADER - curier
 • Direcția Strategie și Stabilitate Financiară
  • Valentin Marcel IONESCU- Director 
  • Elena Anișoara CRĂCIUN - asistent manager
  • Serviciul Supraveghere și Reglementări Integrate
   • Angela GURAN - responsabil reglementări integrate
   • Tudor Andrei DOMAN- analist financiar 
   • Daniela NECULAU MICLEA- responsabil scheme de compensare 
   • Iulia Veronica TAMAZLÎCARU- inspector de specialitate
   • Dana DAMIAN - analist financiar
   • Sandra FILIMON ROMANESCU - inspector de specialitate
  • Serviciul Analiza de Piață și Statistică
   • Iulian PANAIT  - Şef serviciu
   • Lavinia CRISTESCU - responsabil analiză de piaţă
   • Cristian Nicolae STĂNICĂ- responsabil statistică
   • Marius-Cristian ACATRINEI - responsabil modelare şi evaluare riscuri
   • Sorin-Adrian DUMITRESCU - analist financiar
   • Eveline Mihaela TURTURESCU - analist financiar
   • Lidia-Florentina  MEŞCA- analist financiar
   • Daniela Elena STOICA- analist financiar
   • Adina Mihaela MĂŢĂOANU- analist financiar
  • Serviciul Afaceri Europene și Relații Internaționale
   • Raluca-Alina ŢARIUC - Şef serviciu
   • Otilia Elena MITREA- responsabil relaţii internaţionale
   • Iuliana PETCU- expert relaţii externe
   • Despina-Teodora BIŞBOACĂ - expert relaţii externe
   • Andreea-Cristina DOROBANŢU- inspector de specialitate
   • Cristina-Alina CÎMPEANU - expert relaţii externe
   • Ionela-Daniela CATSANOS - expert relaţii externe
   • Estera LAZĂR- expert relaţii externe
   • Beatrice VERDEȘ - expert relații externe
 • Direcția Juridică
  • Răducu Marian PETRESCU - Director
  • Loredana Anita MIHAI - asistent manager
  • Serviciul Reglementare
   • Grigoreta - Cristina ZGONEA- Şef serviciu
   • Otilia Ștefana GIREDARIU - responsabil reglementări piaţă capital 
   • Cătălina SĂRĂCUȚU - consilier juridic
   • Giurgea Simona - consilier juridic
  • Serviciul Avizare
   • Marilena MUŞAT - Şef serviciu
   • Cristina Maria GORZO - responsabil avizare piaţă de capital 
   • Marinela NEMEŞ - responsabil avizare asigurare reasigurare 
   • Andra GHIBUȚIU - responsabil avizare structuri suport
   • Alexandra TUGUI  - responsabil avizare pensii private 
   • Vilma PREDA - consilier juridic
   • Raluca-Aurelia DIŢU - consilier juridic
   • Luminița STOIAN - consilier juridic
   • Anda LUPOI - consilier juridic
   • Cristina-Emilia BODNĂRAŞ - consilier juridic
   • Simona Cristina DUMITRU - consilier juridic
   • Carmen GOAGE - consilier juridic
   • Florentina MUNTEANU - consilier juridic
   • Flavia Justina TUDOR - consilier juridic
   • Dragomir Ioan ERCEAN  - consilier juridic
  • Serviciul Contencios, Somaţii şi Recuperări Creanţe
   • Mihaela Camelia TOMA (detaşată) - Şef serviciu
   • Maria – Magdalena IONESCU  - Şef serviciu-cu delegare pe durata detaşării d-nei TOMA Mihaela
   • Maria – Magdalena IONESCU - responsabil piaţă de capital
   • Raluca Maria  STOICESCU  - responsabil asigurare reasigurare
   • Andrada Bianca BALINT  - responsabil pensii private
   • Aurelia Madis ALBU - responsabil proces
   • Constantin BUCUR - expert jurist
   • Primavera  Laura  TUDOR - consilier juridic
   • Cristian CAPISIZU  - consilier juridic
   • Dumitru Augustin CONSTANTIN - consilier juridic
   • Carmen Oana SĂVOIU - consilier juridic
   • Arecla Liliana LODOR - consilier juridic
   • Mariana-Genoveva MREJERU - consilier juridic
   • Ana Maria VALICA - consilier juridic
 • Direcția Operațiuni și IT
  •  
  • Ana Maria MANEA - asistent manager
  • Serviciul de Management al Portofoliului de Proiecte (PMO)
   • Elena Luminita ZORLESCU - Şef serviciu
   • Cătălin ROŞU- manager proiect
   • Cristina-Denissa DUMITRESCU - manager proiect
   • Daniela  BOCĂNEANU- manager proiect
   • Laurenţiu Cristian PĂDURARU- manager proiect
  • Serviciul Operațiuni și Registratură
   • Matei DOBRESCU  - Şef serviciu
   • Mircea Adrian TUDOSE  - analist de business-analist
   • Cătălin COSMA- analist de business-analist
   • Manuela STOIAN  - analist de business-analist
   • Alexandru-Cosmin LEOVEANU  - analist de business-analist
   • Cosmin Ionel ACHIM - analist de business-analist
   • Alexandru UNGUREANU - analist de business-analist
   • Dan Alexandru ISSACK - referent de specialitate
   • Alin-Constantin RADU - referent de specialitate
   • Laurenţiu-Constantin CONSTANTIN - operator date 
   • Zenovia Dana GEVRE - referent
  • Serviciul Soluții IT
   • Bogdan NICOLAE - Şef serviciu
   • Cristian  LEONTE - analist de business-analist
   • Sorin Viorel SANDU - analist de business-analist
   • Valentin Cameliu IORDĂCHESCU - proiectant sisteme informatice
   • Nicoleta EFTIMIE - programator
  • Serviciul Administrare IT
   • Pompiliu Marius BĂLAN - Şef serviciu
   • Cătălin DUCAN - inginer de sistem
   • Cristian GÎRCINEANU  - inginer de sistem
   • Ion VINTILĂ - administrator rețea calculatoare
   • Radu Vasile VASILACHE - administrator rețea calculatoare
   • Dan-Teodor COSTACHE  - administrator baze de date
 • Direcția Resurse Umane
  • Mihaela Gheorghe - Director 
  • Alexandra BUREA - asistent manager
  • Serviciul Recrutare, Formare și Evaluare Profesională
   •  
   • Cristina Maria  MIHĂEŞTEANU - specialist resurse umane
   • Cristina Laura PRICOP - specialist resurse umane
   • Hariclea Luiza GUŢU- expert in management
   • Cristina Daniela STOICA - consilier juridic
   • Robert Ștefan SBÎRCEA - inspector de specialitate 
   • Alexandra Maria ENE - inspector de specialitate 
   • Mirela Andreea TODORAN - inspector de specialitate
   • Camelia Cătălina JOLDEȘ - inspector de specialitate
  • Serviciul de Securitate și Sănătate în Muncă și Administrarea Resurselor Umane
   • Antipa CRISTESCU - Şef serviciu
   • Cristina Daniela VIŞENOIU  - responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
   • Adrian BÎRLOIU - specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
   • Angelica Cristina CIMPOC - referent
   • Gabriel ASMARANDEI - referent
   • Despina-Crisanda IANOLIDE  - specialist resurse umane
   • Gabriela-Cristina  MARINESCU  - expert în management
   • Andreea-Florina APUȘCĂȘIȚEI (fostă CHIŞU) - responsabil administrarea resurselor umane
   • Mihaela MÎRZACU- specialist resurse umane
   • Ionica Ani DINU- specialist resurse umane
   • Veronica-Oana BURIAN- specialist resurse umane
Direcții suport sub coordonarea Prim-Vicepreședintelui
 • Cabinet Prim-Vicepreședinte
  • Corona Irina RĂDULESCU - Director cabinet
  • Ştefan Andrei RADU - expert în management
  • Nicolae PANĂ - expert în management
  • Zinica CATRINA - expert în management
  • Adrian CALISTRU  - curier
 • Direcția Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară
  • Călin-Mihai RANGU - Director
  • Serviciul Monitorizare şi Educaţie Financiară
   • Alexandra BONTAȘ - Şef serviciu
   • Vlad-Gabriel NICOLAESCU - responsabil  monitorizare
   • Olimpia SECĂREŞ  - inspector de specialitate
   • Ioana-Gabriela GRIGORE - inspector de specialitate
   • Daniela POPA  - inspector de specialitate
   • Liana Cornelia GÎTLAN - inspector de specialitate
   • Andrada  Cătălina BUCUR -  Inspector de Specialitate
  • Serviciul Petiții
   • Lidia ILIESCU  - Şef serviciu
   • Camelia - Mădălina VINTILĂ  - responsabil  petiţii piaţa de capital
   • Emil  BĂLOIU - responsabil  petiţii asigurări reasigurări
   • Daniela Elena THEODOR - responsabil  petiţii pensii private
   • Laurențiu Daniel GHEORGHE - consilier juridic
   • Ileana Oana CAZAN - consilier juridic
   • Bogdan Gabriel SCOBEA - consilier juridic
   • Iulian-Lucian ŞIŞCĂ-JIPPA - inspector de specialitate
   • Iulia-Mădălina POMJANEK - inspector de specialitate
   • Rodica RĂDULESCU  - inspector de specialitate
   • Lucian GOGA  - inspector de specialitate
   • Raluca Cristina MITU - inspector de specialitate
   • Sidonia-Roxana URSULEAN - analist financiar
   • Cătălina Teodora ZABET- inspector de specialitate
   • Sergiu MIRCOS - inspector de specialitate
   • Iulian EREMIA - inspector de specialitate
   • Adriana Mihaela VASILESCU - inspector de specialitate
  • Serviciul Relații cu Publicul
   • Ioana Maria POPESCU  - Şef serviciu
   • Bianca-Constantina LECA  - responsabil relaţii cu publicul asigurări reasigurări
   • Alexandru ȚÂRLEA - responsabil relații cu publicul piața de capital
   • Lavinia - Florentina ILIE - responsabil relaţii cu publicul pensii private
   • Ioana GRIGORE - specialist în relaţii publice
   • Ovidiu Ioan Cezar GIURGEA- specialist în relaţii publice
   • Ecaterina Aida GHERGHINARU - specialist în relații publice
   • Nicolae PANĂ - specialist în relații publice
 • Direcția Financiar-Administrativă
  • Claudiu Emanuil STĂNESCU - Director
  • Andreea Mirela MATEI -asistent manager
  • Serviciul Financiar Contabilitate
   • Ionela Magdalena DIŢESCU  - Şef serviciu
   • Irina CHIPĂILĂ (CHIHAIA)  - responsabil financiar
   • Ruxandra-Elena SÎRBU-OLARU  - responsabil contabilitate
   • Aurica GULII - economist în economie generală
   • Pandelica LOGHIN - economist în economie generală
   • Vasilica PURCĂREA - economist în economie generală
   • Florica DOBRE - economist în economie generală
   • Florina POPESCU  - economist în economie generală
   • Liliana BERNIC - economist în economie generală
  • Serviciul Achiziţii, Gestiuni şi Arhivă
   • Carmen Florentina OLTEANU (APOSTOL) - Şef serviciu
   • Geta TUDOR - expert achiziţii publice
   • Marinela PRADA - expert conformitate
   • Constanța-Luminița NIŢĂ - responsabil patrimoniu
   • Daciana-Maria LICĂ  - responsabil gestiuni
   • Oana Claudia SIMION - referent
  • Serviciul Administrativ şi Logistică
   • Bogdan Gabriel FRÎNCU - Şef serviciu
   • Aurel Mihail CECIU  - responsabil administrativ
   • Dan CRAIU  - responsabil logistică
   • Mariana TOADER - inspector de specialitate
   • Gheorghe CRISTEA - referent de specialitate
   • Bogdan-Alexandru ENE - referent de specialitate
   • Mariana ION - referent de specialitate
   • Florica RADU - referent
   • Visarion BEILIC - șofer
   • Cornel IVAN  - șofer
   • Ion PĂUN - lăcătuş mecanic
 •  Serviciul Rezoluție a Asigurărilor și a Firmelor de Investiții
  • Iulian Adrian LUPU - șef serviciu
  • Ionel Marin - responsabil rezoluții
  • Dan Zăvoianu - inspector de specialitate
  • Haralambie STANCIU - analist financiar
  • Dan NIȚU - consilier juridic
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
 • Cabinet Vicepreședinte S.I.I.F.
  • Elena PANAITE - Director cabinet
  • Constanța GHEORGHIŢESCU  - expert în management
  • Ioana Virginia NEGOIŢĂ  - consilier 
  • Ileana Oana CAZAN (pe durata suspendării CIM al d-nei Negoiţă Ioana) - consilier 
  • Ovidiu Răzvan WLASSOPOL - consilier 
  • Laurențiu GUGHEA - consilier 
  • Maria PORUMBEL - asistent cabinet/vicepreşedinte
  • Mihai CÂRNU - curier
 • Direcția Reglementare-Autorizare
  • Florentina BOBOC - Director
  • Serviciul Reglementare Intermediari şi Instituții de Piaţă
   • Anca IOACĂRĂ - Şef serviciu
   • Diana Isabela ARDELEAN - responsabil piețe reglementate 
   • Dora Magdalena BADEA- specialist piete reglementate
   • Ana TĂNĂSESCU - specialist piete reglementate
   • Oana LĂZĂRESCU - specialist piete reglementate
   • Cecilia Carmen ALECU - specialist piete reglementate
   • Andreea CAZANGIU  - specialist piete reglementate
   • Ligia STOICA  - specialist piete reglementate
   • Ildiko NEAGOE - referent
  • Serviciul Reglementare Emitenti şi OPC
   • Mirela CIUVĂȚ - Şef serviciu
   • Cătălina IORDAN - responsabil piețe reglementate și OPC
   • Anamaria DINCĂ (fostă GIUGI) - specialist piețe reglementate
   • Iuliana GASPAR - specialist piețe reglementate
   • Paul NICA - Gabriel - specialist piețe reglementate
   • Andrei Vasile BOULESCU - specialist piete reglementate
   • Vasilica  TOMULESCU - specialist piete reglementate
   • Corina MĂNESCU - specialist piețe reglementate
   • Cristina Elena ANCULESCU - specialist piețe reglementate
   • Nicoleta KHEDIDI - specialist piețe reglementate
   • Rose Marie NIȚULESCU - specialist piețe reglementate
  • Serviciul Autorizare-Monitorizare Intermediari şi Instituţii de Piaţă
   • Mihaela Doina CONSTANTINESCU  - Şef serviciu
   • Carla Mariana ALBU - specialist piete reglementate
   • Luminița CARATĂ  - specialist piete reglementate
   • Cristina Carmen DUMITRIU (fosta IRIMIA) - specialist piete reglementate
   • Mariana ŞERBAN - specialist piete reglementate
   • Gabriel RĂDULESCU  - specialist piete reglementate
   • Ramona Elena POPA - specialist piete reglementate
   • Mariana CALOI - specialist piete reglementate
   • Mianda Doina POPESCU - specialist piețe reglementate
  • Serviciul Autorizare-Monitorizare OPC
   • Beatrice Eliza  SZABO - Şef serviciu
   • Maria Cristina LUCA - specialist piete reglementate
   • Andreea Octavia CERNĂIANU- specialist piete reglementate
   • Adrian Nicolae NĂŢOI - specialist piete reglementate
   • Simona Mihaela NĂCHESCU - specialist piete reglementate
   • Maria Felicia CHETREANU - specialist piete reglementate
   • Nela CÎRSTEA - specialist piete reglementate
   • Liliana FILINSCHI - consilier juridic
 • Direcția Supraveghere și Control
  • Claudia Cătălina SAVA - Director
  • Diana Paula ION - asistent manager
  • Serviciul Supraveghere a Conduitei
   • Şef serviciu - post vacant
   • Puica SOARE- responsabil piețe reglementate
   • Oana ŞTEFĂNOIU - responsabil pieţe reglementate
   • Carla Maria CUCOȘ - responsabil piețe reglementate
   • Iulia Cristina NĂŢOI  - specialist piete reglementate
   • Viorica LAUBACH - specialist piete reglementate
   • Daniel BOJA - specialist piete reglementate
   • Roxana ANGHEL - specialist piete reglementate
   • Ionela DUBENCU - specialist piete reglementate
   • Gabriela GLODEANU - specialist piețe reglementate
   • Lehel ZOLYA - specialist piețe reglementate
   • Carmen HOPULELE - specialist piețe reglementate
   • Carmen Nicoleta ZAHARIA - consilier juridic
  • Serviciul Supraveghere Prudenţială
   • Cosmin Florin PĂUNESCU - Şef serviciu
   • Matilda Nicoleta PRECUP - responsabil piețe reglementate
   • Cristina STOICOVICI - responsabil piețe reglementate
   • Adrian George NAN  - specialist piete reglementate
   • Cristina-Diana FLORESCU - specialist piete reglementate
   • Sanda - Simona NAN - specialist piete reglementate
   • Jenica SOLTAN - specialist piețe reglementate
   • Robert Andrei ALEXANDRU - consilier juridic
   • Daniela BOLEA - consilier juridic
  • Serviciul Control Entități Reglementate
   • Marius Ovidiu MIHAI  - Şef serviciu
   • Vincențiu-Marian CONSTANTINOIU - responsabil pieţe reglementate (control)
   • Sorin FLORESCU  - responsabil pieţe reglementate (control)
   • Oana STROE - specialist piete reglementate
   • Sorana Raluca BRĂDICEANU - specialist piete reglementate
   • Monica GRIGORE - specialist piete reglementate
   • Paul Alexandru PANAITESCU- specialist piete reglementate
   • George Lucian MORARU - specialist piete reglementate
   • Ion MICU - specialist piete reglementate
   • Anda MCHICHI  - specialist piete reglementate
   • Sorin Alexandru DUMITRESCU - specialist piete reglementate
   • Radu Romeo MIHAI - specialist piete reglementate
   • Mirela-Emilia DASCĂLU - specialist piete reglementate
   • Iulian ZALINCA - specialist piete reglementate
 • Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață
  • Ciprian COPARIU- Director
  • Sandra Elena Cristina NEAGOE - asistent manager
  • Serviciul Emitenți şi Oferte Publice
   • Bogdan CHETREANU (CIM suspendat 19.01.2015 - 18.01.2016) - Şef serviciu
   • Claudia DRAGOMIR  - Şef serviciu - cu delegare pe durata suspendării CIM a dlui. Chetreanu Bogdan)
   • Alina Corina OLAR - responsabil pieţe reglemetate şi operaţiuni corporative 
   • Cristina PĂDUREANU  - specialist piete reglementate
   • Anca Netuţa COMACHE  - specialist piete reglementate
   • Nicoleta VOICU - specialist piete reglementate
   • Ramona Diana STOICA - specialist piete reglementate
   • Cristina Monica DOROBANŢU - specialist piete reglementate
   • Elena DIMA-GHEORGHE- specialist piete reglementate
   • Adrian NĂESCU - specialist piete reglementate
   • Florentina Astaluș - referent
  • Serviciul Transparență și Raportări Emitenţi
   • Răzvan Alexandru POPP - Şef serviciu
   • Mihai Christian CRIŞAN - responsabil pieţe reglementate (raportări emitenţi)
   • Mircea ARHIP - specialist piete reglementate
   • Veronica COJOCARU - specialist piete reglementate
   • Simona CERVATIUC - specialist piete reglementate
   • Monica Isabella RUSE - specialist piete reglementate
   • Răzvan OROS - specialist piete reglementate
   • Oana Gabriela ANASTASESCU - specialist piete reglementate
   • Maghita DOMNULETE  - specialist piete reglementate
   • Otilia Măriuca STRUNGĂREANU - specialist piete reglementate
   • Maria DAN - specialist piete reglementate
   • Mihai LILEA  - consilier juridic
   • Elena Liana BĂLAN - referent
  • Serviciul Supraveghere Electronică şi Monitorizare Tranzacţii
   • Andrei  BLIDAR - Şef serviciu
   • Francesca RAINOF  - responsabil supraveghere electronică şi monitorizare tranzacţii
   • Claudia DRAGOMIR  - responsabil supraveghere electronică şi monitorizare tranzacţii
   • Robert Vilmos SZABO - specialist piete reglementate
   • Andreea Roxana WLASSOPOL (fosta IRIMIEŞ) - specialist piete reglementate
   • Gabriel Ernest Cătălin ŞUT - specialist piete reglementate
   • Andreea Alina NICOLAESCU - specialist piețe reglementate
   • Teodor-Octavian DINU - specialist piețe reglementate
   • Răzvan OROS - specialist piețe reglementate
  • Serviciul Investigații și Abuz pe Piaţă
   • Corina Mihaela NECULA  - Şef serviciu
   • Elena GRANZULEA - specialist piete reglementate
   • Claudia Corina GRIGORE - specialist piete reglementate
   • Alin Adrian BITERE - specialist piete reglementate
   • Leontin - Ionuț MIHAI - specialist piete reglementate
   • Beatrice Florina VLAD  - specialist piete reglementate
   • Marlena Rodica  SCARLET - specialist pentru piaţa de capital
   • Cristian -Adrian STOICA -  specialist piețe reglementate
Sectorul Asigurări - Reasigurări
 • Cabinet Vicepreședinte 
  •  
  • Monica Roxana MISA - expert în management
  • Doina FLORESCU  - consilier
  • Robert  TUDURACHE  - curier
 • Direcția Reglementare-Autorizare
  • Paul  MITROI - Director
  • Irina  Brîndușa BECCIU - asistent manager
  • Serviciul Reglementare
   • Şef serviciu - post vacant
   • Simona Elena DOBRICĂ - responsabil asigurări
   • Rigoleta-Virginica POPESCU  - specialist sistem asigurări
   • Mirela Nicoleta ANTOHI  - specialist sistem asigurări
   • Cornelia-Dana ALECU  - specialist sistem asigurări
   • Adrian Constantin ENE   - inspector asigurări
   • Raluca-Florentina-Ana DOBRE  - inspector asigurări
   • Ciprian Gabriel ŞTEFĂNESCU - inspector asigurări
   • Aurora-Gina FLOREA - specialist sistem asigurări
   • Dorin Claudiu DUMITRESCU - specialist sistem asigurări
   • Ecaterina Elisabeta KOZMA - inspector asigurări
   • Alina Cristina IVĂȘCHESCU - inspector asigurări
  • Serviciul Autorizare - Avizare
   • Paul DUMITRU - șef serviciu 
   • Daniela GEMIL - responsabil autorizări activități de asigurări reasigurări
   • Carmen Gabriela IVAN - responsabil autorizări activități de intermediere
   • Anna-Maria-Georgiana IONESCU - specialist sistem asigurări
   • Simona CRISTEA- specialist sistem asigurări
   • Andreea-Anca  LEOVEANU - inspector asigurări
   • Ioana Alexandra MARIN - specialist sistem asigurări
   • Ella BIRO - inspector asigurări
   • Mirela RADU - inspector asigurări
   • Maria Magdalena DUMBRAVĂ - inspector asigurări
   • Anabela RUSE - inspector asigurări
 • Direcția Supraveghere și Control
  • Florin GOLOVATIC - Director
  • Serviciul Supraveghere Prudenţială şi Control I
   • Ina Magda LORINCZ - Şef serviciu
   • Adina Simona PLOPEANU - responsabil supraveghere
   • Adina  DOBRIN - analist financiar
   • Bogdan Emil GREBLESCU - analist financiar
   • Laura-Daniela ȘERAN - analist financiar
   • Gabriela IONESCU - specialist sistem asigurari
   • Cătălin LUNGU - specialist sistem asigurari
   • Silvia ZAHARIA - inspector asigurări
  • Serviciul Supraveghere Prudenţială şi Control II
   • Cornelia Alina BURTESCU - Şef serviciu
   • Aurelia BĂLAN - responsabil supraveghere
   • Carmen Silvia BĂDĂNOIU - responsabil supraveghere
   • Angela BICHI - analist financiar
   • Marius CERBU - analist financiar
   • Ioana-Laura  FÂRŞIROTU - specialist sistem asigurari
   • Mihaela BACIKO - specialist sistem asigurari
   • Maria Simona BARBUL - inspector asigurări
   • Monica SĂNDULESCU - inspector asigurări
   • Mirela NICOLAE  - inspector asigurări
  • Serviciul Supraveghere Prudenţială şi Control III
   • Carmen Ruxandra NECULA - Şef serviciu
   • Ligia Georgiana IVAZ- responsabil supraveghere
   • Gheorghe Marius BULUGEA - specialist sistem asigurari
   • Doina PANAIT - inspector asigurări
   • Roxana-Nicoleta NICULAE - inspector asigurări
   • Mihai ANTON - specialist sistem asigurari
   • Simona-Maria MIRCEA  - inspector asigurări
   • Ioana-Raluca BLĂGESCU - inspector asigurări
   • Gheorghe Daniel BORDEANU - specialist sistem asigurari
  • Serviciul Supraveghere Intermediari în Asigurări
   • Cătălin Gabriel GINGAŞU - Şef serviciu
   • Gabriela NIŢU  - responsabil supraveghere
   • Ionela Alina ULMEANU - analist financiar
   • Marie-Jeanne-Antonia VIŞAN  - specialist sistem asigurări
   • Elena Luiza BURLACU - specialist sistem asigurări
   • Octavian CONSTANTINESCU - inspector asigurări
  • Serviciul Actuariat şi Analiză de Piaţă 
   • Mihaela Adriana MATACHE - Şef serviciu
   • Florența-Adina PETRESCU - actuar
   • Vasile STĂNCIULESCU - actuar
   • Fănel PLOPEANU - actuar
   • Anca SAUCIUC - actuar
   • Maria Cristina CRÎNGANU - actuar
Sectorul Pensii Private
 • Cabinet Vicepreședinte
  • Ionel  OPREA - Director cabinet
  • Renata NICOLAE  - expert în management
  • Elena ŢUREA - consilier
  • Aura-Gabriela SOCOL- consilier
  • Florentina ENACHE - asistent vicepreşedinte
 • Direcția Reglementare-Autorizare
  • Adina-Maria DRAGOMIR  - Director
  • Sînziana Ioana MARIN - asistent manager
  • Serviciul Reglementare 
   • Şef serviciu - post vacant
   • Dragoș-Alexandru HAȘEGAN - responsabil reglementare pensii private
   • Mariana BĂLĂȘESCU (fostă Bădoi) - responsabil reglementare pensii private
   • Alexandru FILIP - specialist reglementare-reglementator
   • Liliana HARTENIS- specialist reglementare-reglementator
   • Mihaela-Oana PUŢICĂ - specialist reglementare-reglementator
   • Carmen Iuliana MOCANU- specialist reglementare-reglementator
   • Dan PESCARU  - responsabil reglementare pensii private
   • Anca-Cristina PETRE - specialist reglementare-reglementator
   • Mădălina MUŞETESCU - specialist reglementare-reglementator
   • Florin SFRENŢ - analist financiar 
  • Serviciul Autorizare-Avizare 
   • Şef serviciu - post vacant
   • Camelia IONIȚĂ - responsabil pensii private
   • Veronica-Mioara TEODORESCU- responsabil autorizare avizare pensii private
   • Marcel TEODORESCU - responsabil autorizare-avizare pensii private
   • Iustina STOENESCU - analist autorizare-analist
   • Alina Ioana GHIURCĂ - analist autorizare-analist
   • Virginia LUPAŞCU- analist autorizare-analist
   • Ileana -Narcise BORĂSCU - analist autorizare-analist
   • Patricia BĂNICĂ- analist autorizare-analist
   • Mariana CIOBANU - analist autorizare-analist
   • Mihaela DOROBANŢU- analist autorizare-analist
   • Ica LĂPUŞAN - analist autorizare-analist
 • Direcția Supraveghere și Control
  •  Ileana  HORVATH- Director
  • Claudia Georgiana Isabella RUSCU - asistent manager
  • Serviciul Supraveghere  și Analiză Piață
   • Şef serviciu - post vacant
   • Mihaela BUZATU - responsabil supraveghere pensii private
   • Gheorghe MOȚ - responsabil supraveghere pensii private
   • Liviu Iulian IONESCU - responsabil supraveghere pensii private
   • Florentina ȘTEFĂNESCU - responsabil supraveghere pensii private
   • Cristian MOCANU  - analist financiar
   • Ana-Maria MĂRGINEANU - analist financiar
   • Andreea-Alexandra MIHAI - analist financiar
   • Laurentiu-Florin TEODORESCU - analist financiar
   • Elena-Monica STĂNICĂ - analist financiar
   • Păpușa Nicoleta BULARCĂ - analist financiar
   • Lucian PĂTULEA - analist financiar
   • Florentin TUDOR - inspector de specialitate
   • Elena Cristina ILINCA - inspector de specialitate
   • Dorian Gabriel ȘERBAN - curier
  • Serviciul Evaluare și Actuariat 
   • Cătălin  IONESCU - Şef serviciu
   • Cătălin - Alexandru ENE - analist financiar
   • Andreea PETRICĂ - actuar
   • Mădălina Marina PURCEA - inspector de specialitate
  • Serviciul Control Pensii Private
   • Alexandra LĂSCULESCU  - responsabil control pensii private
   • Mona Lisa BACALI - specialist control-specialist control risc
   • Monica LAPADAT - specialist control-specialist control risc
   • Florina IVAN - specialist control-specialist control risc
   • Alina Andreea CIUBOTARU - specialist control-specialist control risc
   • Maria MARIN - specialist control-specialist control risc
   • Alice Valentina MUGA - specialist control-specialist control risc
   • Mihaela HAVALETZ - specialist control-specialist control risc


Lista foștilor angajați ai ASF poate fi consultată aici.