Tinere Talente
Facebook LinkedIn

Tinere Talente

UPDATE: Au fost desemnați primii cinci câștigători ai programului ”Tinere talente” - Mai multe detalii AICIDe ce programul TINERE TALENTE?

În mediul actual de business, talentul devine o sursă puternică de avantaj competitiv. În acest sens, strategia A.S.F. este aceea de a atrage, dezvolta şi fideliza persoanele talentate, care dau dovadă că pot satisface cerinţele din piaţă prezente şi viitoare. De aceea, trebuie să ne asigurăm că angajaţilor talentaţi le oferim oportunităţi şi perspective valoroase care îi ajută în dezvoltarea carierei.

Managementul talentelor este piatra de temelie în crearea unei organizaţii capabilă de inovare şi schimbare, precum şi de implementarea de noi procese. Găsirea, dobândirea şi păstrarea talentului completate de un management şi sprijin corect sunt necesare în formarea unei competitivităţi durabile a instituţiei.

Acest program se concentrează pe dezvoltarea, cultivarea şi fidelizarea angajaţilor cu potenţial de creştere, care au abilităţile şi atitudinea potrivite pentru a atinge obiectivele de business, asigurându-le oportunităţi de învăţare experienţială legată de situaţii profesionale cheie, dar şi prin atragerea din extern prin colaborarea cu universităţi de renume.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

—  Dezvoltarea, cultivarea şi fidelizarea angajaţilor cu potenţial de creştere, care au abilităţile şi atitudinea potrivite pentru a atinge obiectivele de business, asigurându-le oportunităţi de învăţare experienţială legată de situaţii profesionale cheie, dar şi prin atragerea din extern prin colaborarea cu universităţi de renume;

—  Identificarea şi/sau promovarea angajaţilor sau a altor persoane tinere cu potenţial ce pot aduce un plus de valoare instituţiei în contextul strategiei de dezvoltare a A.S.F.;

—  Evoluţia profesională și personală a angajaţilor talentaţi și pasionaţi de ceea ce fac;

—  Oferirea de şanse egale pentru toţi tinerii talentaţi să activeze într-un mediu de lucru care să le permită dezvoltarea şi avansarea în carieră;

—  Cultivarea creativităţii şi a talentului în cadrul instituţiei;

COMPONENTELE PROGRAMULUI:

A. TINERI PROFESIONIȘTI: Proaspeții absolvenți angrenați în cadrul programului “Tinere talente” care își vor desfăşura activitatea în cadrul direcţiilor cu activităţi specifice din A.S.F., prin rotație (1-3 luni), pe o perioadă de 1 an:

 • —  Reglementare
 • —  Supraveghere
 • —  Protecţia investitorilor/ asiguraţilor/ participanţilor
 • —  Stabilitate financiară
 • —  Analiză, studii şi publicaţii
 • —  Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

Condiții de eligibilitate:

—  Student/masterand/doctorand (Facultăți de profil Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori sau de Relaţii Economice Internaţionale ori alte universităţi de profil economic din ţară sau străinătate absolvite cu rezultate deosebite (calificativ general de minim 8.75 sau echivalent);

 • —  Vârsta maximă împlinită 30 ani;
 • —  Cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • —  Cunoştinţe de nivel avansat pentru utilizarea tehnologiei informaționale în activitatea curentă;
 • —  Calităţi analitice, gândire creativă, orientare către rezolvarea problemelor;
 • —  Îndeplinirea criteriilor generale de eligibilitate pentru angajarea la A.S.F., precum și a celor specifice programului TINERE TALENTE;

Profilul candidatului:

 • —  Interes crescut în a întreprinde o combinaţie de lucru în analiză, operaţiuni şi cercetare;
 • —  Înţelege şi apreciază activitatea instituţiilor de interes public;
 • —  Are cunoştinţe serioase în domeniul de expertiză, dar este versatil şi flexibil în procesul de învăţare a unor teme noi;
 • —  Are cunoştinţe solide de economie, fiind capabil să găsească conexiuni în jurul diferitelor sectoare ale acesteia;
 • —  Capacitate de lucru în echipă şi de a-şi aduce o contribuţie semnificativă la activitatea grupului din care face parte;
 • —  Abilităţi bune de comunicare interpersonală;
 • —  Creativitate şi deschidere către noi informaţii.

Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Academia de Studii Economice Bucureşti au încheiat pe data de17 iunie 2014, în cadrul Programului „Tinere Talente”, un protocol pentru identificarea şi selectarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor cu rezultate deosebite, în vederea recrutării în cadrul ASF.

 
Rectorul ASE, Pavel Năstase şi Președintele ASF,
Mișu Negrițoiu 
au semnat protocolul de colaborare
Studenții de la ASE au fost prezenţi în număr mare
la întâlnirea cu Președintele ASF


Nu vor putea fi luate în considerare în procesul de selecţie persoanele care sunt rude de până la gradul 2,
inclusiv afini, ai salariaţilor A.S.F. sau a căror acceptare ar putea conduce la conflicte de interese/incompatibilități pentru acestea ori pentru salariați ai A.S.F.

B. TINERI ANGAJAȚI:

Identificarea talentelor începe prin a lua în calcul procesul de evaluare a performanţelor. Managerii calibrează performanţa şi potenţialul fiecărui angajat în comparaţie cu colegii de pe acelaşi nivel din companie, iar rezultatul evaluării este folosit pentru a crea un plan de dezvoltare individual axat pe reducerea decalajului de competenţe faţă de următorul pas în cariera angajatului.

Dacă cineva este pregătit pentru pasul următor, dar nu există în momentul respectiv o poziţie corespunzătoare disponibilă, va fi încurajat să ia roluri adiţionale, să conducă proiecte, să fie parte dintr-o echipă care crează ceva nou sau derulează o activitate nouă, să devină vector de transformare sau specialist în rezolvarea de probleme. Unora dintre talente li se va oferi şansa de a avea un alt rol, pentru a-şi lărgi aria de competenţe şi pentru a dobândi un simţ aprofundat al proceselor de core business.

Pe măsură ce un angajat talentat avansează în organizaţie, concomitent cresc sfera, complexitatea şi profunzimea cunoştinţelor necesare pentru îndeplinirea cu succes a noului rol. Îndrumarea talentelor spre a face faţă provocărilor la nivelul următor înseamnă crearea unui program mai specific, particularizat în funcţie de exigenţele de competenţă respective. Putem realiza atât pe plan intern cât și în colaborare programe de dezvoltare unice pentru toate nivelurile din organizaţie.

Evoluţia profesională şi personală poate lua multe forme, de aceea optăm pentru o abordare mixtă privind învăţarea şi dezvoltarea, cu scopul de a identifica şi dezvolta angajaţii talentaţi, identificarea persoanelor care le vor fi succesori şi estimarea momentului când aceştia vor fi pregătiţi pentru o poziţie de nivel superior.

Forme de dezvoltare în cadrul programului:

 • Training la locul de muncă;
 • Stagii de practică externe;
 • E-learning;
 • Mentorat alături de un manager;
 • Plan de rotaţie a job-urilor (posturile susceptibile la rotație și modul de aplicare a procedurii fiind stabilite de Direcția Resurse Umane și aprobate de Președintele A.S.F.);
 • Implicarea în proiecte individuale şi comune;

Condiții de eligibilitate:

—  Tineri angajați care au media de absolvire minimum 8,75 în economie, drept sau matematică și au experienţă profesională de minimum 2 ani pe piața financiară, guvernamentală, de cercetare sau diplomă de master sau doctorat (calificativ general de minimum 8.75 sau echivalent);

 • —  Vârsta maximă împlinită 32 ani;
 • —  Cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • —  Cunoştinţe de nivel avansat pentru utilizarea tehnologiei informaționale în activitatea curentă;
 • —  Calităţi analitice, gândire creativă, orientare către rezolvarea problemelor;
 • —  Îndeplinirea criteriilor generale de eligibilitate pentru angajarea la A.S.F., precum și a celor specifice programului TINERE TALENTE;
 • —  Contractul individual de muncă cu A.S.F. are durată nedeterminată iar experiența pe post este de minimum 1 an;
 • —  Nu a suferit sancțiuni disciplinare iar evaluarea performanțelor profesionale individuale îl situează în scala 4-5 (calificative: foarte bine și excepțional);

Profilul candidatului:

—  Interes crescut în a întreprinde o combinaţie de lucru în analiză, operaţiuni şi cercetare;

 1. —  Înţelege şi apreciază activitatea A.S.F.;
 2. —  Are cunoştinţe serioase în domeniul de expertiză, dar este versatil şi flexibil în procesul de învăţare a unor teme noi;
 3. —  Are cunoştinţe solide de economie, fiind capabil să găsească conexiuni în jurul diferitelor sectoare ale acesteia;
 4. —  Capacitate de lucru în echipă şi de a-şi aduce o contribuţie semnificativă la activitatea grupului din care face parte;
 5. —  Abilităţi bune de comunicare interpersonală;
 6. —  Creativitate şi deschidere către noi informaţii.
 7. —  Dorință personală și automotivare pentru dezvoltarea în carieră;

Nu vor putea fi luate în considerare în procesul de selecţie persoanele care sunt rude de pâna la gradul 2, inclusiv afini, ai salariaţilor A.S.F. sau a căror acceptare ar putea conduce la conflicte de interese / incompatibilități pentru acestea ori pentru salariați ai A.S.F.

C. STAGII DE PRACTICĂ:

Prin oferirea de stagii de practică se realizează o foarte bună legătură de imagine cu campania de informare si educaţie financiară privitoare la piața financiară non-bancară din România. Ținta de recrutare pentru acest program sunt facultăţile de profil cu care A.S.F. a încheiat protocol de colaborare sau cu care urmează să încheie. Prin aceste acţiuni cumulate, A.S.F. dovedeşte că vine în sprijinul tinerilor absolvenţi în ceea ce priveşte orientarea lor profesională, oferind oportunităţi pentru începerea unei cariere de succes într-un mediu competitiv și de mare viitor.

Un prim pas în realizarea unui adevărat parteneriat cu asociaţiile studenţeşti si conducerile facultăţilor poate fi făcut prin crearea posibilităţii ca A.S.F. să accepte anual în stagii de practică un număr de 8-10 studenţi/masteranzi din an terminal sau pre-terminal/sector de activitate și supraveghere integrată. În acest mod putem urmări continuu evoluţia profesională a unui număr de tineri atent selecţionaţi care pot deveni ulterior salariaţi ai A.S.F. Condiţiile de eligibilitate și participare la aceste stagii de practică vor fi stabilite prin elaborarea unei proceduri specifice de lucru aliniată la toate exigențele interne ale A.S.F.

Calitatea de participant la stagiile de practică din A.S.F. nu este remunerată și nu asigură angajarea în instituţie.

Activitatea de practică poate fi desfăşurată în cadrul direcţiilor cu activităţi specifice din A.S.F., respectiv:

 • Reglementare
 • Supraveghere
 • Protecţia investitorilor/ asiguraţilor/ participanţilor
 • Stabilitate financiară
 • Analiză studii şi publicaţii
 • Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

Fiecare dintre direcţiile implicate în program îşi poate stabili domeniile de interes general.

Condiţii de eligibilitate

 1. Student/masterand/doctorand în domeniul financiar sau conex activității derulate pe piața asigurărilor, piața de capital sau în sistemul de pensii private, sau la alte universităţi de profil economic din ţară sau străinătate;
 2. Vârsta maximă împlinită: 24 ani
 3. Cunoștințe utilizator independent pentru MS Office
 4. Cunoaşterea limbii engleze la nivel de utilizator independent;
 5. Disponibilitatea semnării unui acord de confidenţialitate, pentru accesul la informații cu caracter de confidențialitate din cadrul instituției.

Profilul candidaţilor

Pentru a fi acceptaţi în procesul de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

media notelor din toţi anii de studiu de minimum 8,75

 • bun posesor al însuşirilor tehnice de bază conform specializării urmate în facultate;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel de avansat - cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
 • spirit analitic;
 • abilităţi de organizare;
 • rezistenţă la stres;
 • adaptabilitate rapidă la schimbare;
 • spirit de iniţiativă;
 • atitudine pozitivă;
 • o experienţă de lucru / stagiu de practică actuală sau anterioară constituie un avantaj;
 • abilităţi de lucru cu computerul: Excel (cunoaşterea avansată a utilizării funcţiilor de business constituie un avantaj), Word, Web.

Nu vor putea fi luate în considerare în procesul de selecţie persoanele care sunt rude de pâna la gradul 2, inclusiv afini, ai salariaţilor A.S.F. sau a căror acceptare ar putea conduce la conflicte de interese/incompatibilități pentru acestea ori pentru salariați ai A.S.F.

Detaliile privind procesul de selecție, documentele necesare înscrierii și modul de derulare a programului TINERE TALENTE se stabilesc anual, prin Decizie a Președintelui A.S.F., în funcție de numărul de posturi vacante disponibile în buget pentru această formă de recrutare, precum și în funcție de necesitățile fiecărui sector de activitate în parte.

În cadrul acestei secţiuni veţi găsi toate informaţiile cu privire la derularea programului „Tinere talente” lansat de către ASF.