Selecție practicieni insolvență LIG
Facebook LinkedIn

Selecție practicieni insolvență LIG

 


 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ASF – forma actualizată la data de 12 octombrie 2016 (afișată mai jos) să depună, până cel târziu la data de 29 martie 2017, ora 14.00, oferta în vederea desemnării unui practician în insolvenţă în dosarul de faliment privind  Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance S.A. aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, întocmită conform prevederilor art. 12 din Procedura A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F. Oferta va fi depusă în original la Registratura ASF, în plic închis, toate paginile fiind numerotate, semnate şi ştampilate.


Forma actualizată a procedurii  poate fi descărcată AICI.

 


 Lista practicieni în insolvență agreați de ASF  

 (forma actualizată la data de 12.10.2016)

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Procedura privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către ASF – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului ASF nr. 49/18.09.2015, în ședința Consiliului ASF din data de 12 octombrie 2016, s-a aprobat completarea Listei practicienilor în insolvență agreați de către ASF și actualizarea acesteia, după cum urmează:

 

Nr. 
Crt.

DENUMIRE SOCIETATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ 

1

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SĂVOIU IULIAN

2

CITR FILIALA CLUJ SPRL

3

DASCĂL INSOLVENCY SPRL

4

CITR  FILIALA GALAȚI SPRL

5

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ NIȚU MARIUS IONUȚ 

6

KPMG RESTRUCTURING SPRL 

7

RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA ALBA

8

RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA BUCUREȘTI

9

ROMINSOLV SPRL