Selecție practicieni insolvență Carpatica
Facebook LinkedIn

Selecție practicieni insolvență CARPATICASocietăți selectate în vederea numirii ca lichidator judiciar în dosarul de faliment privind  Societatea Carpatica Asig. - S.A.

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat lista care va fi transmisă Tribunalului Sibiu, cuprinzând cele patru societăţi de practicieni în insolvenţă, selectate de către Comisia de avizare constituită la nivelul Autorităţii, în vederea numirii ca lichidator judiciar provizoriu în dosarul de faliment al Societății Carpatica Asig. - S.A., astfel:   

Nr. Crt.

  DENUMIRE SOCIETATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ 

1

  RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA BUCUREȘTI

2

  DASCĂL INSOLVENCY SPRL

3

  CITR Filiala Cluj SPRL

4

  RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA ALBA

Au răspuns invitației de participare la procedură 4 societăți de practicieni în insolvență. Din analiza documentelor depuse pentru fiecare ofertă în parte, Comisia a constatat ca toate aceste oferte  au îndeplinit condiţiile procedurale.***INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ASF – forma actualizată la data de 12 octombrie 2016 (afișată mai jos) să depună, până cel târziu la data de 27 ianuarie 2017, ora 14.00, oferta în vederea desemnării unui practician în insolvenţă în dosarul de faliment privind  Societatea Carpatica Asig. - S.A. aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și financiar, întocmită conform prevederilor art. 12 din Procedura A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F.
Oferta va fi depusă în original la Registratura ASF, în plic închis, toate paginile fiind numerotate, semnate şi ştampilate


Forma actualizată a procedurii  poate fi descărcată AICI  * ERATĂ: se îndreaptă eroarea materială prevăzută la art. 12 alin. (5) lit. a) din Procedura privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F. (forma revizuită), textul citindu-se astfel: ”a) ofertanţii nu sunt înscrişi în lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de A.S.F.”.

 


 Lista practicieni în insolvență agreați de ASF  

 (forma actualizată la data de 12.10.2016)

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Procedura privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către ASF – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului ASF nr. 49/18.09.2015, în ședința Consiliului ASF din data de 12 octombrie 2016, s-a aprobat completarea Listei practicienilor în insolvență agreați de către ASF și actualizarea acesteia, după cum urmează:

 

Nr. 
Crt.

DENUMIRE SOCIETATE DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ 

1

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SĂVOIU IULIAN

2

CITR FILIALA CLUJ SPRL

3

DASCĂL INSOLVENCY SPRL

4

CITR  FILIALA GALAȚI SPRL

5

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ NIȚU MARIUS IONUȚ 

6

KPMG RESTRUCTURING SPRL 

7

RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA ALBA

8

RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA BUCUREȘTI

9

ROMINSOLV SPRL