Practicieni în insolvență
Facebook LinkedIn

Practicieni în insolvență

Societăți selectate în vederea numirii ca lichidator judiciar

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat lista care va fi transmisă Tribunalului București, cuprinzând cele două societăţi de practicieni în insolvenţă, selectate de către Comisia de avizare constituită la nivelul Autorităţii, în vederea numirii ca lichidator judiciar provizoriu în dosarul de faliment al Societăţii de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A, astfel:   

Nr.crt

Denumire societate de practicieni în insolvenţă

Punctaj

1

KPMG Restructuring SPRL

48

2

Dascăl Insolvency SPRL

42,5Au răspuns invitației de participare la procedură 5 societăți de practicieni în insolvență. Din analiza documentelor depuse pentru fiecare ofertă în parte, Comisia a constatat ca 3 dintre oferte  nu au îndeplinit condiţiile procedurale referitoare la perioada minimă de valabilitate a poliţei de răspundere profesională.

În etapa de analiză a ofertelor considerate de către Comisia de avizare ca fiind conforme cu cerințele cuprinse în procedură, au fost utilizate următoarele criterii:

- onorariul lunar solicitat de practician;

- onorariul de succes aplicat sumelor recuperate la masa credală, solicitat de practician;

- declaraţia pe propria răspundere privind numărul de personal calificat şi de specialitate în asigurări care va fi alocat pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei la respectiva societate de asigurare, incluzând actuar, personal cu experiență în lichidare de daune, etc;

- numărul de societăţi de asigurare lichidate din portofoliul ofertantului;

- modalitatea propusă în vederea recuperării creanţei din asigurări şi tratamentul acesteia în cadrul procedurii de insolvenţă.