Alerte
Facebook LinkedIn

Avertisment ESMA privind produsele CFD (contracte pentru diferență), opțiunile binare și alte produse de tip speculativ

ESMA și un număr de autorități naționale de supraveghere au observat o creștere a ofertei de produse speculative, inclusiv contracte financiare pentru diferență (CFD-uri), opțiuni binare și alte produse speculative (ex. spot forex) adresate clienților de retail, și în același timp, o creștere bruscă a numărului de plângeri primite din partea investitorilor care au suferit pierderi semnificative la momentul tranzacționării acestor produse.

Proliferarea acestor tipuri de produse dă naștere unor probleme de protecție a investitorilor. Aceste produse sunt în mod inerent riscante, complexe și speculative. Autoritățile de supraveghere au observat, de asemenea, că acestea sunt adesea distribuite și vândute într-un mod agresiv și că unele firme nu își respectă obligațiile de reglementare stabilite în conformitate cu MiFID, creând condițiile ca investitorii de retail să sufere prejudicii semnificative, de exemplu sub forma unor pierderi neașteptate.

Aceste produse au un nivel foarte ridicat de risc. Ele nu sunt standardizate și caracteristicile specifice ale produselor pot fi diferite de la un furnizor la altul, inclusiv, de exemplu, în ceea ce privește termenii, condițiile și costurile implicate. Studiile efectuate de către unele autorități naționale de supraveghere arată că, în majoritatea cazurilor, clienții de retail care tranzacționează CFD-uri, opțiuni binare sau alte produse speculative își pierd banii pe care i-au investit. Cu toate acestea, în pofida acestor caracteristici, în multe cazuri, aceste produse sunt oferite pe scară largă pieței de retail pe teritoriul Uniunii Europene, de cele multe ori prin intermediul platformelor online.

În plus, au fost observate cazuri în care aceste produse sunt oferite, de asemenea, și  de către entități neautorizate și nereglementate, fapt care duce la creșterea riscului de pierdere al investitorilor.

Vânzarea acestor tipuri de produse speculative către clienții de retail este un subiect pe care ESMA l-a monitorizat în ultimul timp. Avertismentul publicat de ESMA în luna februarie 2013, în legătură cu CFD-urile, evidențiază unele dintre principalele riscuri de a investi în CFD-uri și îndeamnă investitorii să verifice dacă furnizorul lor este autorizat să tranzacționeze astfel de produse în țara lor. De asemenea, descrie, unele practici care au fost observate în acest sector al pieței. ESMA a observat că potențialele câștiguri pot fi promovate într-un mod care este proiectat astfel încât să încurajeze investitorii de retail să tranzacționeze și subliniază câștigurile posibile, fără a explica pe deplin sau de a acorda suficientă importanță riscurilor implicate și potențialelor pierderi. Investitorul de retail ar putea trage concluzia că riscurile implicate sunt foarte mici sau nu există atunci când investesc în produse speculative. Această înțelegere este greșită. Furnizorii de CFD-uri, opțiuni binare și alte produse speculative pot oferi, de asemenea "free start-up money", cadouri, taxe reduse, sau tutoriale de tranzacționare, în scopul de a atrage investitorii de retail ca și clienți noi.

În general, în cazul cumpărării și vânzării acestor produse speculative, mai ales on-line, nu sunt este oferită consultanță de investiții. Acest lucru înseamnă că o evaluare a caracterului adecvat al produsului pentru clienți nu are loc. Cu toate acestea, o firmă autorizată și reglementată trebuie să verifice în primul rând, că tranzacțiile cu produse speculative sunt adecvate pentru investitorii de retail și că aceștia sunt conștienți de riscurile implicate.

În cazurile menționate aici, multe dintre riscurile pentru clienții de retail sunt cauzate de modelele de business adoptate de firmele din acest sector, care ar putea genera conflicte între interesele comerciale ale firmei și interesele clientului de retail. De exemplu, în cazul în care remunerația personalului sau a afiliaților este legată în mod exclusiv  de numărul de clienți noi sau în cazul în care profitul firmei este direct legat de pierderea clientului de retail, există în mod clar un conflict de interese, care ar trebui evitat .

În februarie 2014, ESMA a emis o Opinie cu privire la practicile MiFID, adresată firmelor care vând produse complexe, însoțită și de un Avertisment adresat investitorilor în ceea ce privește riscul investițiilor în produse complexe.

ESMA s-a concentrat asupra promovării unor abordări și practici comune de supraveghere în Europa în ceea ce privește furnizarea de CFD-uri, opțiuni binare și alte produse speculative către clienții de retail, deoarece aceasta este o zonă în care mai multe autorități competente au îngrijorări serioase cu privire la protecția investitorilor și în care există un grad considerabil de activitate transfrontalieră.

În aprilie, iunie și iulie 2016, ESMA a publicat documentul întrebări și răspunsuri (Q&A) privind furnizarea CFD-urilor și a altor produse speculative către clienții de retail. Scopul acestor Q&Auri este acela de a consolida convergența în supraveghere în aplicarea MiFID I și măsurile de punere în aplicare cu privire la subiecte-cheie care sunt relevante, atunci când astfel de produse speculative sunt vândute investitorilor de retail.

Începând cu mijlocul anului 2015, ESMA a fost coordonatoarea activităților unui grup compus din mai multe autorități naționale competente (ANC) gazdă și Securities and Exchange Commission din Cipru (CySEC), în calitate de autoritate națională competentă de origine. Activitatea acestui grup s-a concentrat asupra unor probleme care apar în legătură cu o serie de firme de investiții cu sediul în Cipru care oferă CFD-uri, opțiuni binare și alte produse speculative și care operează în transfrontalier în întreaga Europă. Grupul a funcționat ca un forum de cooperare reciprocă între membri. În cadrul planului său de acțiune de supraveghere, CySEC a impus până în prezent amenzi administrative sau a ajuns la acorduri de decontare în valoare totală de 2,072,000 € cu un număr de firme de investiții care sunt active în acest sector al pieței. În plus, ca urmare a amenzilor administrative impuse de CySEC și a suspendării licenței unei firme, aceasta a solicitat retragerea autorizației și a intrat într-o perioadă de trei luni în care să închidă activitatea. CySEC a emis, de asemenea, o serie de circulare de reglementare pentru toate firmele de investiții din Cipru, circulare care abordează unele dintre problemele identificate. Activitatea de reglementare și supraveghere a CySEC este în curs de desfășurare.

ESMA va continua activitatea de monitorizare și supraveghere în acest domeniu prin promovarea creșterii cooperării între Autoritățile Naționale Competente din statele membre de origine, respectiv gazdă, în legătură cu operațiunile transfrontaliere desfășurate de firme, inclusiv coordonarea cooperării continue a grupului de ANC, precum și prin continuarea activității sale de reglementare. De asemenea, ESMA va lua în considerare, necesitatea oricărei activități suplimentare cu privire la acest subiect, pe termen mediu, în lumina noilor cerințe și competențe în conformitate cu cadrul MiFID II/MiFIR, care va intra în vigoare în ianuarie 2018.