Alerte
Facebook LinkedIn

Alertă Astra

Aducem în atenția creditorilor de asigurare (păgubiți, asigurați sau beneficiari ai asigurării) privind societatea ASTRA că trebuie să se adreseze Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) pentru recuperarea drepturilor de creanță, respectiv a indemnizațiilor sau despăgubirilor cuvenite dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

Termenul prevăzut de această dispoziție legală, de 90 de zile, se împlinește în data de 28 iulie 2016, în cazul societății Astra.

În situația în care dreptul de creanță al creditorului de asigurări s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de faliment, respectiv, ulterior datei de 28 aprilie 2016, termenul de 90 de zile se va calcula/aplica de la data nașterii dreptului de creanță, respectiv data producerii evenimentului asigurat.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să urmăriți paginile de internet ale ASF (www.asfromania.ro) și FGA (www.fgaromania.ro).