Alerte
Facebook LinkedIn

IN ATENȚIA ENTITĂȚILOR CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGII NR. 74/2015 SI A REGULAMENTULUI NR. 10/2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenţia entităţilor care intră sub incidenţa Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, asupra obligației de încadrare în prevederile legale anterior menţionate, după cum urmează:

1.  Administratorii A.O.P.C.- urilor din România prevăzute la art. 114 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, inclusiv AOPC autoadministrate, care îşi desfăşoară activitatea înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015, au obligaţia, dupa caz, ca în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia,  respectiv 23.05.2015:

a)  să solicite A.S.F.,  fie autorizarea, fie înregistrarea lor în calitate de AFIA şi să depună cererile şi documentaţia în acest sens

b) să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare, precum şi activitatea la prevederile Regulamentului nr. 10/2015

c)  să se asigure că autoritatea de supraveghere din statul membru de origine transmite A.S.F. o notificare cu privire la intenția AFIA stabilit în acel stat membru de a administra un FIA din România, fie direct, fie prin crearea unei sucursale, sau de a presta serviciile menţionate la art. 5 alin. (5) din Legea nr.74/2015

2.  Obligaţia de înregistrare la A.S.F. revine inclusiv administratorilor fondurilor cu capital de risc, respectiv administratorilor fondurilor de antreprenoriat social, care doresc distribuirea titlurilor de participare pe teritoriul EEA sub titulatura EuVECA sau EuSEF, a căror activitate este reglementată începând cu data de 22 iulie 2013 de prevederile Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, respectiv de cele ale Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social.

3.    Instituţiile de credit din România/sucursalele unor instituţii de credit din state membre UE avizate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a Regulamentului nr.10/2015 pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a activelor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C., au obligația ca în cazul depozitării activelor F.I.A. să transmită la A.S.F., în termenul prevăzut la pct. (1), următoarele documente:

a) contractul de depozitare, având cel puţin conţinutul prevăzut la art. 83 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013;

b) procedurile de lucru actualizate cu luarea în considerare a prevederilor art. 83 alin. (1) lit. f), g), i), o), q) şi r), art. 86 lit. b), art. 90 alin. (4), art. 92 alin. (1), art. 94 alin. (2), art. 95, art. 96 alin. (1) şi art. 98 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi site-ul ASF:

http://www.asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-primara-cnvm/3635-legea-nr-74-2015

http://www.asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/regulamente-cnvm/407-2015-regulamente-piata-de-capital/4310-regulament-nr-10-2015