Fondul de garantare

Fondul de Garantare a Asiguraților

Fondul de Garantare a Asiguraților furnizează protecție de ultimă instanță pentru asiguraţi, beneficiarii asigurării, precum şi terţe persoane păgubite, în cazul în care o societate de asigurare este declarată în stare de insolvabilitate și nu mai este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate.

Fondul se constituie prin contribuția tuturor societăților de asigurare și efectuează plăți de despăgubiri și sume asigurate către creditorii de asigurări ai societăților de asigurare aflate în faliment. Plățile pot fi efectuate către creditorii de asigurări numai dacă aceștia depun o cerere în acest sens și prezintă toate documentele solicitate potrivit legislației în vigoare.

Fondul de Garantare a Asiguraților este administrat de ASF prin Departamentul Fond de Garantare şi face parte integrantă din structura organizatorică.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Fondului de Garantare a Asiguraților.

 

FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR
Strada Popa Petre nr.24, sector 2, Bucureşti 
Tel: 021.211.60.37; 021.211.60.52; 021.211.60.73; 021.211.60.79
Fax: 021.211.60.94
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; http://www.asf-fga.ro/

 

 

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.