Despre ASF
29/12/2016, 13:49
ANUNȚ: REGULAMENTUL (UE) 2016/2340 al Parlamentului European și  al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale...
16/12/2016, 10:11
Incepând cu data de 23.12.2016 intră în vigoare prevederile Normei nr. 39/2016 privind asigurările auto din România.  Conform normei nr. 39/2016, articolul 19, persoanele care efectuează constatarea daunelor la data intrării în vigoare a normei şi...
14/12/2016, 10:14
Art. 1. – Prevederi generale(1) Prezenta normă reglementează:a) forma și conținutul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumit în...
25/11/2016, 14:47
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are printre obiectivele sale de bază protecția consumatorului, funcție cheie în buna dezvoltare a piețelor financiare. ASF monitorizează constant și atent entitățile care își desfășoară activitatea în piața...
15/11/2016, 12:03
Art. 1 (1)Prezenta hotărâre stabileşte tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, pe categorii de vehicule, ce urmează a fi...
14/11/2016, 13:52
Autoritatea de Supraveghere Financiară organizează marți, 15 noiembrie 2016, între orele 13:00 – 17:00, la Camera de Comerţ şi Industrie a României (Sala Ninel Chiriacescu), Bulevardul Octavian Goga nr. 2, sector 3, Bucureşti, o dezbatere publică pe...

 

21.12.2016

REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare

Descarcă AICI textul integral al proiectului regulamentului. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 19 ianuarie 2017.17.11.2016

PROIECT NORMA de modificare şi completare a Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Descarcă AICI  textul integral al proiectului Normei. Citește AICI Nota de fundamentare.

Comentariile si observatiile pentru proiectul de norma de modificare a Normei nr. 14/2015 se vor trimite la adresa de email reglementare.pensii@asfromania.ro pana pe data de 9 decembrie 2016.


17.11.2016

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

Descarcă AICI textul integral al proiectului Normei. Citește AICI Nota de fundamentare.


Propuneri/observații/comentarii  se pot trimite până pe 28.11.2016, ora 10.00, la adresa de e-mail reglementare.asigurari@asfromania.ro.

  Nr. articol Text din proiect Text propus Motivare Comentarii/observații
         

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta forma NU se vor lua în considerare.

 


08/11/2016

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 și pentru modificarea art. 3 din Regulamentul CNVM nr. 5/2010


Descarcă AICI  textul integral al proiectului de regulament. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile formulate in procesul de consultare vor fi transmise pe adresa  reglementari.siif@asfromania.ro, până la data de 27.11.2016.


 

08/11/2016

PROIECT NORMĂ privind drepturile, obligațiile, competențele și desemnarea administratorului special


Descarcă AICI varianta finală a Proiectului de Normă. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propuneri/observații/comentarii  se pot trimite până pe 17.11.2016 la adresa de e-mail reglementare.asigurari@asfromania.ro.

Nr. articol

Text din proiect

Text propus

Motivare

Comentarii/observații

 

 

 

 

 

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta forma NU se vor lua în considerare.PROIECT REGULAMENT privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește cadrul de desfășurare a activității de control periodic și inopinat, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum și drepturile și obligațiile părților implicate în activitatea de control.
...

Descarcă AICI  textul integral al proiectului de regulament. Citește AICI  Nota de fundamentare.

Propunerile si observatiile formulate in procesul de consultare vor fi transmise pe adresa  reglementari.integrate@asfromania.ro, până la data de 17.11.2016.


04.11.2016

PROIECT REGULAMENT privind modificarea şi completarea unor acte normative

Art. I. – Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobilare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:  ...

Descarcă AICI  textul integral al proiectului de regulament. Citește AICI  Nota de fundamentare.

Propunerile si observatiile formulate in procesul de consultare vor fi transmise pe adresa reglementari.integrate@asfromania.ro, pentru o perioadă de 10 zile, începând din data de astăzi, 04.11.2016.


UPDATE (27.10.2016): ASF VA ORGANIZA O NOUĂ DEZBATERE PUBLICĂ ASUPRA PROIECTULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

Din dorința de a clarifica propunerile colectate în perioada consultării publice de 30 de zile, precum și propunerile rezultate în urma discuțiilor avute cu ocazia dezbaterii publice din 17 octombrie, ASF va organiza o nouă dezbatere publică, la o dată care va fi anunțată ulterior, asupra proiectului de Regulament de Formare Profesională, modificat în urma propunerilor primite și a discuțiilor din grupul de lucru nr. 7.

Citiți AICI Minuta dezbaterii publice anterioare și a prezentării susținute pe 17 octombrie 2016. 

02.09.2016

PROIECT REGULAMENT privind pregătirea profesională a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Descarcă AICI textul integral al Proiectului de Regulament

Descarcă AICI Nota de prezentare. 

Descarcă AICI o scurtă prezentare a Proiectului.

Propunerile și observațiile se pot trimite la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro
în termen de 30 de zile, începând cu data de astăzi, 02.09.2016.   

19.10.2016

PROIECT Normă privind asigurările auto din România


UPDATE (14.11.206): Citiți AICI propunerile, modificările sau observațiile primite pentru Proiectul de Normă privind asigurările auto din Romania pe perioada consultării publice


Descarcă 
AICI textul integral al Proiectului de Normă. Citește AICI Nota de fundamentare. Citește AICI Cuprinsul proiectului Normei.
Descarcă Anexa1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5Anexa 6, Anexa 7Anexa 8.

Nr. articol

Text din proiect

Text propus

Motivare

Comentarii/observații

 

 

 

 

 

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta forma NU se vor lua în considerare.
Propunerile/observații/comentarii se pot trimite până la data de 29.10.2016 la adresa: reglementare.asigurari@asfromania.ro.


 

UPDATE (27.10.2016): În ședința Consiliului ASF din data de 26.10.2016 a fost aprobată propunerea de prelungire a perioadei de consultare publică a proiectului Normei privind activitatea de intermediere, cu 20 de zile calendaristice, până în data de 17.11.2016.

19.10.2016

PROIECT Normă privind activitatea de intermediere în asigurări

Descarcă AICI textul integral al Proiectului de Normă. Citește AICI Nota de fundamentare. Citește AICI Cuprinsul proiectului Normei

Nr. articol

Text din proiect

Text propus

Motivare

Comentarii/observații

 

 

 

 

 

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta forma NU se vor lua în considerare.
Propunerile/observații/comentarii se pot trimite până la data de 28.10.2016 la adresa: reglementare.asigurari@asfromania.ro.19.10.2016

PROIECT Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

Descarcă AICI textul integral al Proiectului de Normă. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa  reglementare.pensii@asfromania.ro
în perioada 20 – 31  octombrie 2016.


29.09.2016

PROIECT NORMĂ privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule

Descarcă AICI textul integral al Proiectului de Normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare. 

Propunerile/observațiile/comentariile se trimit catre urmatoarele adrese electronice: actuariat@asfromania.ro,  înscrise în urmatorul tabel;

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/observație

 

 

 

 

Proiectul  este supus consultării publice pentru o perioadă de 5 zile, începând cu data de astăzi, 29.09.2016. Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta forma NU se vor lua în considerare.


 

14/09/2016
Accidentele rutiere sunt evenimente neplăcute care nu sunt dorite de nimeni. Însă riscul producerii unui astfel de eveniment există. Ce facem în situația...
12/09/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
25/07/2016
ESMA și un număr de autorități naționale de supraveghere au observat o creștere a ofertei de produse speculative, inclusiv contracte financiare pentru...
20/07/2016
Aducem în atenția creditorilor de asigurare (păgubiți, asigurați sau beneficiari ai asigurării) privind societatea ASTRA că trebuie să se adreseze...
13/05/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
01/04/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenţia entităţilor care intră sub incidenţa Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de...
14/03/2016
Ca urmare a constatării stării de insolvență și a deschiderii procedurii de faliment a Societății Astra Asigurare-Resigurare,  creditorii de asigurare...
27/01/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
03/12/2015
Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC)  a informat ASF că, în urma investigaţiilor efectuate, Consiliul autorităţii a decis sancţionarea unor firme...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...

RELAȚII CU PUBLICUL


Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/ Reclamație/ Sesizare

ATENȚIE!
Vă informăm că începând cu data de 07.10.2016 - ora 16:00, toate petițiile online se vor primi exclusiv prin noul portal, https://portal.asfromania.ro. Mai multe detalii găsiți AICI .

Află la ce Fond de Pensii ești! 

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.