Despre ASF
26/05/2016, 12:20
COMUNICAT ESMA: Transmiterea notificărilor conform art. 4(1) din Regulamentul nr. 596/2014 privind abuzul pe piaţă (MAR) 24 Mai 20161. UE, Parlamentul European și Consiliul UE au finalizat negocierile tripartite prin intermediul unui acord politic cu...
26/05/2016, 10:20
Prin prezentul mesaj reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 16 din Norma 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate...
18/05/2016, 14:44
Art. I. - Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României,...
16/05/2016, 10:44
Prevederile art. 26(1) din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind...
17/05/2016, 09:38
Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică...
03/05/2016, 19:02
Mai multe detalii despre cerintele solicitate de ASF pentru ocuparea postului gasiti AICI.

PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanță

25.05.2016

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 03 iunie 2016.PROIECT Regulament pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

26.04.2016

Descarcă 
aici Proiectul de Regulament. Descarcă aici Nota de prezentare.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ropână pe data de 05 mai 2016.


UPDATE: Proiect Normă privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

28.03.2016

Ca urmare a întâlnirilor cu A.P.A.P.R. din data de 15.10.2015 si din data de 03.03.2016, a propunerilor administratorilor de pensii private, precum şi ca urmare a aparitiei Regulamentului nr. 14/2015 şi a Proiectului de Regulament privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF , proiectele normelor au fost revizuite.   

Descarcă aici Proiectul de Normă - varianta revizuită.

Propunerile și observațiile, pentru varianta revizuită a normei, pot fi trimise la adresa 
 reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 29 martie 2016 – 07 aprilie 2016. UPDATE: Proiect Normă privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

28.03.2016

Ca urmare a întâlnirilor cu A.P.A.P.R. din data de 15.10.2015 si din data de 03.03.2016, a propunerilor administratorilor de pensii private, precum şi ca urmare a aparitiei Regulamentului nr. 14/2015 şi a Proiectului de Regulament privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF , proiectele normelor au fost revizuite.   

Descarcă aici Proiectul de Normă - varianta revizuită.

Propunerile și observațiile pentru varianta revizuită a normei pot fi  trimise la adresa   reglementare.pensii@asfromania.ro
în perioada 29 martie 2016 – 07 aprilie 2016. 16.03.2016

PROIECT Normă privind autorizarea şi monitorizarea  societăților de asigurare şi reasigurare


Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile le puteți trimite la adresele simona.dobrica@asfromania.ro și mirela.antohi@asfromania.ro până la data de 25.03.2016.


09.03.2016

PROIECT Regulament privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresa  reglementări.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 21 martie 2016.


24.02.2016

PROIECT Normă privind modificarea și completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare.

Propunerile/observațiile/comentariile care se vor trimite la adresa electronică dana.alecu@asfromania.ro vor fi inscrise în următorul tabel:


Nr. articol

 Text din proiect

 Formulare propusă

 Motivație/ observație

 

 

 

 


Proiectul este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice.10.02.2016

PROIECT Normă privind criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări, asupra altor asigurători

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici NOTA de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa  reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 februarie 2016.10.02.2016

PROIECT NORMĂ privind stabilirea activităților, serviciilor și operațiunilor care se încadrează în categoria funcțiilor critice, criteriile pentru stabilirea liniilor de activitate de bază și a serviciilor asociate,precum și serviciile critice pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să le ceară unui asigurător supus rezoluției

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici NOTA de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 februarie 201603.02.2016

PROIECT NORMA privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici ANEXA la Normă.

Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și obsevațiile vor  fi trimise până la data de 12.02.2016. pe adresele adrian.ene@asfromania.rociprian.stefanescu@asfromania.ro,  înscrise în următorul tabel: 

Nr. articol

 Text din proiect

 Formulare propusă

 Motivație/ observație

 

 

 

 

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.  

 


27.01.2016

PROIECT INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF

Descarcă aici Proiectul de instrucțiune. Citește  Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 10 februarie 2016.


27.01.2016

PROIECT REGULAMENT privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF


Descarcă aici Proiectul de regulament.  Citește  Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresa reglementări.integrate@asfromania.ro  până cel târziu în data de  26 februarie 2016.


22.01.2016

PROIECT Propunere de modificare si completare Normei 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Descarcă aici Propunerile de modificare a Normei nr. 23/2014. Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresele dorin.dumitrescu@asfromania.ro  și alina.ivaschescu@asfromania.ro 
până la data de 05.02.2016.14.01.2016

PROIECT NORMĂ privind circumstanţele în care pot fi aplicate măsurile de rezoluţie

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa   reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 ianuarie 2016.


14.01.2016

PROIECT Normă privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluţie

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa  reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 ianuarie 2016.


14.01.2016

PROIECT Normă privind competențele ASF cu privire la măsurile de intervenție timpurie, precum și condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de intervenție timpurie

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 ianuarie 2016.23.12.2015

PROIECT NORMĂ privind modificarea şi completarea art. 21 din Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email  dorin.dumitrescu@asfromania.ro . 
Proiectul de normă  este în  consultare publică pentru o perioadă de 15 zile, începând cu data de  23.12.2015. 


21.12.2015

PROIECT Normă privind reguli de transparenţă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezolutie

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


21.12.2015

PROIECT Normă privind procesul de evaluare şi de luare a deciziilor de rezoluţie

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


21.12.2015

PROIECT Normă privind identificarea situaţiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email   reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 30 decembrie 2015.


21.12.2015

PROIECT Normă privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de rezoluție pentru asigurători administrat de Fondul de garantare a asiguraților

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email  reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 30 decembrie 2015.21.12.2015

PROIECT Normă privind condițiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranță și categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecție

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.
21.12.2015

PROIECT Norma privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratori

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 30 decembrie 2015.16.12.2015

PROIECT Regulament privind unele măsuri aplicabile deținerilor și transferurilor de instrumente financiare

Descarcă AICI proiectul de regulament. Descarcă AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 15 ianuarie 2016.11.12.2015

PROIECT Normă privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea aceastuia pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 11 decembrie 2015 – 08 ianuarie 2016.

 

 

13/05/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
01/04/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenţia entităţilor care intră sub incidenţa Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de...
14/03/2016
Ca urmare a constatării stării de insolvență și a deschiderii procedurii de faliment a Societății Astra Asigurare-Resigurare,  creditorii de asigurare...
27/01/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
03/12/2015
Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC)  a informat ASF că, în urma investigaţiilor efectuate, Consiliul autorităţii a decis sancţionarea unor firme...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, ADUCE ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR: În cazul în care vindeţi/radiați un...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
13/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Cipru - Ministry of Finance Insurance Companies Control Service, a comunicat Autorității de Supraveghere...
28/09/2015
În exerciţiul atribuţiilor de autoritate de  reglementare, autorizare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piaţa de capital din...

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.
RELAȚII CU PUBLICUL
 

TelVerdeAsf     
Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.