Despre ASF
08/06/2016, 11:42
  ANUNȚ privind publicarea de către ESMA, în data de 31 mai 2016,  a  proiectului de Orientări cu privire la reguli și proceduri în cazul insolvenței unui participant conform CSDR Proiectul de orientări a fost elaborat de ESMA în baza art. 41 alin....
21/06/2016, 13:52
Art. 1 (1) În cazul oferirii de opțiuni netransferabile pe acțiuni emise de către o societate care nu are sediul central ori sediul social în Uniunea Europeană, către actualii sau foștii angajați sau membrii ai conducerii unei filiale a acesteia din...
17/06/2016, 14:40
Art. 1.- Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA privind măsurile alternative de performanţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.  Descarcă AICI Norma 28/2016.
17/06/2016, 13:47
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de asigurări din România, aduce în atenția consumatorilor următoarele informații. În situația în care o...
06/06/2016, 14:47
Prin prezentul mesaj reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 16 din Norma 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate...
09/06/2016, 12:38
Art. I. - Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României,...

16.06.2016

PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente

Descarcă AICI textul integral al Proiectului de Normă. Citește AICI Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, până cel târziu în data de 02.07.2016.


13.06.2016

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

Descarcă AICI Proiectul de Regulament. Descarcă AICI Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresa reglementări.venituri@asfromania.ro până cel târziu în data de 23 iunie 2016.

 


PROIECT Instrucțiune privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – SIIF

Descarcă AICI Proiectul de Instrucțiune. Descarcă AICI Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa  reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 23 iunie 2016PROIECT NORMĂ pentru modificare și completare a Normei nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare. Vezi AICI modificarile aduse Poliței PAD.

Proiectul de Normă este supus consultării publice pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, începând din data de 09.06.2016.

Propunerile/observațiile/comentariile se vor trimite la adresele ecaterina.kozma@asfromania.ro  dorin.dumitrescu@asfromania.roalina.ivaschescu@asfromania.ro și  vor fi înscrise în următorul tabel:

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/Observație

 

 

 

 

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta formă,   NU se vor lua în considerare.

 PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanță

25.05.2016

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 03 iunie 2016.PROIECT Regulament pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

26.04.2016

Descarcă 
aici Proiectul de Regulament. Descarcă aici Nota de prezentare.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ropână pe data de 05 mai 2016.


UPDATE: Proiect Normă privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

28.03.2016

Ca urmare a întâlnirilor cu A.P.A.P.R. din data de 15.10.2015 si din data de 03.03.2016, a propunerilor administratorilor de pensii private, precum şi ca urmare a aparitiei Regulamentului nr. 14/2015 şi a Proiectului de Regulament privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF , proiectele normelor au fost revizuite.   

Descarcă aici Proiectul de Normă - varianta revizuită.

Propunerile și observațiile, pentru varianta revizuită a normei, pot fi trimise la adresa 
 reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 29 martie 2016 – 07 aprilie 2016. UPDATE: Proiect Normă privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

28.03.2016

Ca urmare a întâlnirilor cu A.P.A.P.R. din data de 15.10.2015 si din data de 03.03.2016, a propunerilor administratorilor de pensii private, precum şi ca urmare a aparitiei Regulamentului nr. 14/2015 şi a Proiectului de Regulament privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF , proiectele normelor au fost revizuite.   

Descarcă aici Proiectul de Normă - varianta revizuită.

Propunerile și observațiile pentru varianta revizuită a normei pot fi  trimise la adresa   reglementare.pensii@asfromania.ro
în perioada 29 martie 2016 – 07 aprilie 2016. 16.03.2016

PROIECT Normă privind autorizarea şi monitorizarea  societăților de asigurare şi reasigurare


Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile le puteți trimite la adresele simona.dobrica@asfromania.ro și mirela.antohi@asfromania.ro până la data de 25.03.2016.


09.03.2016

PROIECT Regulament privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresa  reglementări.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 21 martie 2016.


24.02.2016

PROIECT Normă privind modificarea și completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare.

Propunerile/observațiile/comentariile care se vor trimite la adresa electronică dana.alecu@asfromania.ro vor fi inscrise în următorul tabel:


Nr. articol

 Text din proiect

 Formulare propusă

 Motivație/ observație

 

 

 

 


Proiectul este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice.10.02.2016

PROIECT Normă privind criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări, asupra altor asigurători

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici NOTA de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa  reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 februarie 2016.10.02.2016

PROIECT NORMĂ privind stabilirea activităților, serviciilor și operațiunilor care se încadrează în categoria funcțiilor critice, criteriile pentru stabilirea liniilor de activitate de bază și a serviciilor asociate,precum și serviciile critice pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să le ceară unui asigurător supus rezoluției

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici NOTA de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 februarie 201603.02.2016

PROIECT NORMA privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici ANEXA la Normă.

Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și obsevațiile vor  fi trimise până la data de 12.02.2016. pe adresele adrian.ene@asfromania.rociprian.stefanescu@asfromania.ro,  înscrise în următorul tabel: 

Nr. articol

 Text din proiect

 Formulare propusă

 Motivație/ observație

 

 

 

 

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.  

 


27.01.2016

PROIECT INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF

Descarcă aici Proiectul de instrucțiune. Citește  Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 10 februarie 2016.


27.01.2016

PROIECT REGULAMENT privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF


Descarcă aici Proiectul de regulament.  Citește  Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresa reglementări.integrate@asfromania.ro  până cel târziu în data de  26 februarie 2016.


 

13/05/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
01/04/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenţia entităţilor care intră sub incidenţa Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de...
14/03/2016
Ca urmare a constatării stării de insolvență și a deschiderii procedurii de faliment a Societății Astra Asigurare-Resigurare,  creditorii de asigurare...
27/01/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
03/12/2015
Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC)  a informat ASF că, în urma investigaţiilor efectuate, Consiliul autorităţii a decis sancţionarea unor firme...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, ADUCE ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR: În cazul în care vindeţi/radiați un...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
13/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Cipru - Ministry of Finance Insurance Companies Control Service, a comunicat Autorității de Supraveghere...
28/09/2015
În exerciţiul atribuţiilor de autoritate de  reglementare, autorizare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piaţa de capital din...

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.
RELAȚII CU PUBLICUL
 

TelVerdeAsf     
Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.