Despre ASF
26/02/2015, 16:54
26.02.2015ANUNT!   COMISIA EUROPEANA A PUBLICAT CARTEA VERDE PRIVIND UNIUNEA PIETELOR DE CAPITAL (CMU) În data de 18 februarie 2015, Comisia Europeană a lansat spre consultare publică Cartea Verde privind Uniunea Piețelor de Capital - CMU. Documentul a...
26/02/2015, 15:36
Regulamentul nr. 16 /2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014. Descarcă aici textul Regulamentul nr.16/2014 .
23/02/2015, 12:20
Descarcă aici textul integral al Normei nr.4/2015. Descarcă aici ANEXA.
26/02/2015, 10:46
Art. 1- Prezentul regulamentstabileşte reguli cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislației pieței de capital în cazul contractului de fiducie, așa cum este acesta reglementat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu...
23/01/2015, 13:46
Art. 1. – (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile administratorilor fondurilor de investiții alternative (AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intenționează distribuția în România, exclusiv către investitorii profesionali a...
26/02/2015, 13:54
Art. I.  Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie...
12/01/2015, 17:10
Începând cu data 01 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Regulamentul nr.16/2014 privind veniturile ASF publicat în Monitorul Oficial al României nr.899/11.12.2014. În aceste condiții, situațiile lunare/trimestriale se vor transmite de către entitățile...
22/12/2014, 16:21
pentru modificarea Instrucţiunii nr.3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr....

25.02.2015

PROIECT DE REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 12/2006

Descarcă aici Proiectul de Regulament.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro  până cel târziu în data de 09 martie 201516.02.2015

PROIECT DE NORMĂ pentru modificarea Normelor privind forma şi conţinutul raportǎrilor pe care trebuie sǎ le întocmeascǎ societățile de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui CSA nr. 2/2009


Descarcă aici Proiectul de Normă

Descarcă aici Anexa1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5Anexa 6Anexa 7Anexa 8Anexa 9Anexa 10Anexa 11Anexa 12Anexa 13Anexa 14Anexa 15Anexa 16.


Eventualele propuneri/observaţii pot fi transmise pentru o perioadă de 10 de zile pe adresele de email:  mmoldovanu@csa-isc.rognitu@csa-isc.ro.
06.02.2015

Proiect de Normă privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email czgonea@csa-isc.ro. sau mantohi@csa-isc.ro până cel târziu în data de 15 februarie 2015.

Descarcă aici Proiectul de Normă.05.02.2015

UPDATE: Prelungire perioadă consultare publică pentru Proiectul de Normă privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de ASF

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă și a proiectului de Ghid de îndrumare pot fi comunicate la adresa  instructiuniIT@asfromania.ro până cel târziu în data de 20 februarie 2015.  Proiectul de regulament a fost publicat pe site-ul ASF în data de 27.01.2015. 


Descarcă aici Proiectul de NormăDescarcă aici Proiectul de Ghid.04.02.2015

PROIECT NORMĂ privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Propunerile și observațiile vor fi comunicate la adresele de email abichi@csa-isc.rodpanait@csa-isc.ro până la data de 13 februarie 2015. 

Descarcă aici Proiectul de NormăDescarcă aici ANEXA.
30.01.2015

UPDATE: Prelungire perioadă consultare publică pentru Proiectul de Regulament privind activitatea  de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament vor fi comunicate la adresa angela.guran@cnvmr.ro până cel târziu în data de 6 februarie 2015. Proiectul de regulament a fost publicat pe site-ul ASF în data de 15.01.2015.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.27.01.2015

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 12/2006

Art. I.Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: ....

Descarcă aici Proiectul de Regulament.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 06 februarie 2015.27.01.2015

PROIECT NORMĂ privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 1. – (1) Prezenta normă stabileşte cerinţele la nivelul entităţilor autorizate/avizate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., pentru identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor la nivel de oameni, procese, sisteme și mediu extern, inclusiv de fapte ce țin de criminalitatea informatică. 
(2) Prezenta normă stabilește activități și operațiuni pentru evaluarea, supravegherea și controlul riscurilor operaţionale generate de utilizarea sistemelor informatice și ale securităţii informatice.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă și a proiectului de Ghid de îndrumare pot fi comunicate la adresa  instructiuniIT@asfromania.ro 
până cel târziu în data de 06 februarie 2015.


Descarcă aici Proiectul de NormăDescarcă aici Proiectul de Ghid.15.01.2015

PROIECT REGULAMENT privind activitatea de control periodic şi inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește în baza unor reguli unitare cadrul procedural de desfăşurare a activităţii de control de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum și drepturile și obligațiile părților implicate în activitatea de control, în vederea asigurării unui caracter unitar tuturor acțiunilor întreprinse cu ocazia controlului desfășurat la nivelul entităților reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F..     

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa  angela.guran@cnvmr.ro până cel târziu în data de 29 ianuarie 2015.


Descarcă aici Proiectul de Regulament.22.12.2014

În data de 18.12.2014  ESMA a lansat trei consultări publice pe marginea proiectelor de standarde tehnice, proiectului de sfat tehnic și a proiectului de recomandări de implementare a Regulamentului (UE) nr.909/2014 (CSDR): http://www.esma.europa.eu/news/CSDR-ESMA-consults-implementing-measures-new-settlement-regime?t=326&o=home
1.    Proiectul standardelor tehnice privind măsurile de disciplină în decontare, autorizarea, recunoașterea și supravegherea CSD-urilor, cerințele organizaționale și prudențiale ale CSD-urilor, cerințele de acces și decontarea internalizată
2.    Proiectul de sfat tehnic privind penalitățile pentru decontările eșuate și importanța substanțială a unui CSD pentru funcționarea piețelor de instrumente financiare și protecția investitorilor într-un stat membru gazdă
3.  Proiectul de recomandări privind accesul unui CSD la o contraparte centrală (CCP) sau la un loc de tranzacționare
ESMA va lua în considerare toate comentariile primite până pe data de 19 februarie 2015.
 
Toate contribuțiile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la secțiunea ‘Your input - Consultations’.19.12.2014

 

Proiect de Regulament  pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de ianuarie 2015.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.19.12.2014

Proiect de Regulament privind prestarea unor activități de către societățile de servicii de investiții financiare și aplicarea unor prevederi ale legislației pieței de capital în cazul contractului de fiducie

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 20 ianuarie 2015.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.
 08 decembrie 2014

UPDATE: Proiect de Normǎ pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară aplicabile societăților de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare


Descarcă aici forma revizuită a Proiectului de Normă și Anexele.

Propunerile  și observațiile vor fi transmise în continuare pe adresele de  email abichi@csa-isc.rodpanait@csa-isc.ro până la data de 15 decembrie 2014.
 04 decembrie 2014

Proiect de Regulament de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 14 decembrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.04 decembrie 2014

Proiect de Instrucţiune de modificare a Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 14 decembrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Instrucțiune.26 noiembrie 2014

PROIECT DE REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 11 decembrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.
21 noiembrie 2014

Proiectul Normei privind reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile administratorilor de fonduri de pensii private

Descarcă Proiectul de Norma și Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare@csspp.ro, în perioada 21 noiembrie 2014 - 5 decembrie 2014.


17 noiembrie 2014

UPDATE: Prelungire perioadă consultare publică pentru Proiectul de Regulament privind listarea pe o piață din alt stat membru, prin intermediul titlurilor de interes a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament vor fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 21 noiembrie 2014. Proiectul de regulament a fost publicat pe site-ul ASF în data de 05.11.2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.
 
17.11.2014

În data de 10.11.2014, ESMA a publicat documentul de consultare Review of the technical standards on reporting under Article 9 of EMIR (Ref. ESMA/2014/1352). 
Documentul în discuție poate fi accesat pe website-ul ESMA, la adresa: http://www.esma.europa.eu/content/Consultation-Paper-review-technical-standards-reporting-under-Article-9-EMIR.

ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii pe marginea aspectelor din acest document până pe data de 13 februarie 2015. Răspunsurile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, rubrica „Your input – Consultations”. 
 14.11.2014

PROIECT  de Normǎ pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu  Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile societăților de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare

Eventualele propuneri/observatii pot fi transmise pe adresa de email abichi@csa-isc.ro ; dpanait@csa-isc.ro până cel târziu la data de 2 decembrie 2014.


Descarcă aici Proiectul de Normă și Anexa. Descarcă aici Nota .14.11.2014

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE REFERITOARE LA PROIECTUL DE REGULAMENT PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL ACŢIUNILOR CARE SE TRANZACŢIONEAZĂ PE PIAŢA RASDAQ SAU PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE NECOTATE


În data de 19 noiembrie 2014, ora 15,00 se organizează la sediul A.S.F., din Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, Bucureşti, sala de Şedinţe 4/P-01, parter, intrarea A, dezbaterea publică pe marginea Proiectului de Regulament privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate (denumit în continuare Proiectul de Regulament).

Toate persoanele interesate să participe la respectiva dezbatere publică vor transmite până la data de 18.11.2014, ora 11:00, la adresa de email reglementari@cnvmr.ro, datele lor de contact (nume, prenume, CNP, funcţia/calitatea deţinută în cadrul entităţii), cu care se vor înregistra la sediul A.S.F. din Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, Intrarea B, pentru a putea participa la dezbaterea publică (telefon: 021.659.62.69).


Citește aici textul integral al Anunțului. Citește aici Nota privind Proiectul de Regulament.
12.11.2014

Proiect de Regulament privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 22 noiembrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.

UPDATE: MINUTA  încheiată în urma susţinerii dezbaterii publice din data de 19.11.2014 pe marginea proiectului de regulament privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa Rasdaq sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate (26.11.2014)

Citește și TABELUL centralizator care conține observaţiile primite pe marginea Proiectului de Regulament privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, supus consultării publice ( 02.12.2014)
10.11.2014

Proiect de Normă privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare@csspp.ro, în perioada 10 noiembrie 2014 -  22 decembrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de fundamentare.05.11.2014

Proiect de Regulament privind listarea pe o piață din alt stat membru, prin intermediul titlurilor de interes a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România
 
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 15 noiembrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.05.11.2014

Proiect de Regulament de modificare a Regulamentului CNVM nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale și a Regulamentului CNVM nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă
 
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 20 noiembrie 2014.

Descarcă aici proiectul de regulament.UPDATE: Prelungire termen consultare publică Proiect de Normă

Termenul de trimitere al propunerilor și observațiilor referitoare la PROIECTUL de Normă privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare a fost prelungit cu 10 zile, până joi, 13.11.2014.

Propunerile și observațiile cu privire la acest proiect de normă pot fi trimise la adresa de e-mail autorizari@asfromania.ro .

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de fundamentare.


31.10.2014

PROIECT Regulament privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa angela.guran@cnvmr.ro până cel târziu în data de 10 noiembrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament. Descarcă aici Nota de fundamentare.23.10.2014

PROIECT de Normă privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

Propunerile și observațiile cu privire la acest proiect de normă pot fi trimise la adresa de e-mail autorizari@asfromania.ro până la data de 03.11.2014.

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de fundamentare.


16.10.2014

Anunț privind publicarea de către IOSCO a raportului privind Principiile referitoare la activitatea de depozitare a activelor OPC

În data de 10.10.2014 a fost publicat, spre consultare publică, raportul Principiile referitoare la activitatea de depozitarea activelor Organismelor de Plasament Colectiv (OPC).

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD454.pdf.

Documentul respectiv este supus consultării publice până miercuri, 10 decembrie 2014, observațiile pe marginea sa și răspunsurile la întrebările formulate putând fi transmise la adresa de poștă electronică: consultation-2014-07@iosco.org.

Între aspectele esențiale conținute în cadrul raportului în cauză, se evidențiază:

- Necesitatea de asigurare a segregării activelor OPC faţă de cele proprii ale depozitarului OPC/altor entităţi pentru care respectivul depozitar desfăşoară activitatea de depozitar;

- Recomandarea ca activitatea de depozitare a activelor OPC să fie atribuită unei entităţi distincte şi independente funcţional faţă de administratorul OPC;

- Selecţia depozitarul OPC trebuie realizată cu responsabilitate deplină de către administratorul respectivului OPC, cu luarea în considerare a tuturor aspectelor legale, precum şi a capacităţii organizaţionale şi resurselor financiare de care respectivul depozitar dispune;

Supravegherea continuă de către administratorul OPC a respectării de către depozitar a tuturor obligaţiilor ce derivă din contratul de depozitare încheiat între cele două părţi.08.10.2014

PROIECT de Regulament pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport privind certificatele de depozit

Propunerile şi observaţiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de email: reglementari@cnvmr.ro, până la data de 18 octombrie 2014

Descarcă aici Proiectul de Regulament.24.09.2014

PROIECT  de Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2002 privind transparenţa şi integritatea pieţei RASDAQ, cu modificările şi completările ulterioare


Propunerile şi observaţiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de email: reglementari@cnvmr.ro, până la data de 04 octombrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.

24.09.2014

PROIECT  de Normă privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

  • Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa angela.guran@cnvmr.ro până cel târziu în data de 8 octombrie 2014.


Descarcă aici proiectul de normă.11.09.2014


PROIECT DE NORMĂ privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare@csspp.ro, în perioada 11 septembrie 2014 - 23 octombrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de fundamentare.11.09.2014

PROIECT DE NORMĂ privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare@csspp.ro, în perioada 11 septembrie 2014 - 23 octombrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de fundamentare.

 08.09.2014

PROIECT DE NORMĂ pentru completarea și modificarea unor acte normative privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute  ale asigurătorilor

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresele pmitroi@csa-isc.ro și mantohi@csa-isc.ro în termen de 15 de zile de la data publicării acestuia pe site.

Descarcă aici Proiectul de Normă.
05.09.2014

PROIECT DE LEGE pentru transpunerea Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitatea și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvency II) 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa czgonea@csa-isc.ro în termen de 30 de zile de la data publicării acestuia pe site.

Descarcă aici Proiectul de Lege. Descarcă ANEXELE care fac parte integrantă din Proiectul de lege.
20.08.2014

PROIECT 

Regulament pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 9 septembrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.30.07.2014 

PROIECT DE NORMĂ                                                                                              
privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări

Citiți proiectul de Normă în format pdf. Propunerile și observațiile pe marginea proiectului vor fi transmise până vineri, 29.08.2014 inclusiv, la adresele de e-mail: liliescu@csa-isc.ro și reclamații@csa-isc.ro.


30.07.2014

PROIECT DE NORMĂ                                                                                                        
pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011.

Citiți proiectul de Normă în format pdf. Eventualele propuneri/observaţii pot fi transmise pe adresele de email: mcucu@csa-isc.roaflorea@csa-isc.ro şi ddumitrescu@csa-isc.ro  până la data de 29.08.2014.

 


PROIECT DE INSTRUCŢIUNE

pentru modificarea Instrucțiunii C.N.V.M. nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., aprobată prin Ordinul C.N.V.M. nr.70/2006

15.07.2014

Descarcă aici PROIECTUL DE INSTRUCŢIUNE .
 
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului vor fi transmise la adresa: reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 24.07.2014, inclusiv.Proiect de Normă 
 
pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
de către societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare-Text  actualizat
 
Propunerile pot  fi transmise pe adresele  de email: abichi@csa-isc.ro, dpanait@csa-isc.ro şi dflorescu@csa-isc.ro.


 

Madrid, 4 iunie 2014


COMUNICAT DE PRESA  IOSCO

privind publicarea
raportului Comitetului 5  privind reducerea dependenței  domeniului administrării de investiții de evaluările realizate de agențiile de rating 

Documentul respectiv este supus consultării publice până vineri, 05 septembrie 2014, observațiile pe marginea sa și răspunsurile la întrebările formulate putând fi transmise la adresa de poștă electronică: consultation-2014-04@iosco.org

Citește aici traducerea în limba română.
Citește aici documentul IOSCO in limba engleză.


Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Propunerile și observațiile cu privire la prezentul proiect de regulament pot fi transmise pe adresa de e-mail reglementari@cnvmr.ro  până cel târziu la data de 26 iunie 2014.


Anunț privind publicarea de către ESMA a materialelor consultative Consultation Paper on Technical Advice și Discussion Paper on draft RTS/ITS

Citeşte aici textul integral al Anunțului. 


PROIECT de Regulament privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărțile centrale

Citeşte aici Proiectul de regulament.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament vor fi transmise la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 19.05.2014, inclusiv.


Proiectul de normă pentru completarea art. 14 din Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat


Citeşte Proiectul normă şi Nota de fundamentare.


PROIECT de normă privind fuziunea și divizarea asigurătorilor/reasigurătorilor

Descarcă documentul pdf.

Propunerile și observațiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail: pmitroi@csa-isc.roaene@csa-isc.ro până la data de 13 mai 2014.


PROIECT al Regulamentului privind stabilirea cerințelor prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții, precum  și pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.  Descarcă documentul pdf.

PROPUNERI ȘI OBSERVAȚII primite la A.S.F. de la participanții la consultarea publică pe marginea proiectului de regulament privind cerințele prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții.

Propunerile și observațiile cu privire la acest proiect au fost transmise la adresa de e-mail: reglementari@cnvmr.ro, până la data de 28 aprilie 2014.


ESMA a publicat materialul de consultare publică cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la notificările de dețineri de praguri majore în cadrul emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și cu privire la o listă indicativă a instrumentelor financiare care fac obiectul cerințelor de notificare în conformitate cu Directiva 2013/50/UE de modificare a Directivei 2004/109/EC privind transparența.

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare publică, până pe data de 30 mai 2014. Răspunsurile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, rubrica „Consultation”.

Materialul de consultare publică poate fi accesat pe website-ul ESMA la adresa:

http://www.esma.europa.eu/content/Draft-Regulatory-Technical-Standards-major-shareholdings-and-indicative-list-financial-instr 


Proiect de Normă privind incompatibilităţile aplicabile membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al unei entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare

Descarcă aici textul proiectului de Normă.

Propunerile şi observaţiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de email reglementari@cnvmr.ro, până la data de 10 aprilie 2014.


ANUNT privind publicarea de catre ESMA a materialului consultativ Discussion Paper - Draft Technical Standards for the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSD)


În data de 20 martie 2014, ESMA a publicat materialul consultativ Discussion Paper - Draft Technical Standards for the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSD) (Ref. ESMA/2014/299). ESMA invită toate părțile interesate să transmită comentarii pe marginea aspectelor din acest document și, în particular, pe întrebările specifice din Anexa IV, până pe data de 22 Mai 2014. Răspunsurile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, rubrica „Consultation”. Documentul în discuție poate fi accesat pe website-ul ESMA, la adresa: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-launches-Discussion-Paper-Central-Securities-Depositories-Regulation?t=326&o=home.


Proiect de Instrucțiune privind adecvarea sistemelor informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi supravegheate de ASF

Descarcă aici textul proiectului de Instrucțiune privind adecvarea sistemelor informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Citeşte aici MINUTA INCHEIATĂ ÎN URMA SUSȚINERII DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 20.03.2014 PE MARGINEA PROIECTULUI DE INSTRUCȚIUNE PRIVIND ADECVAREA SISTEMELOR INFORMATICE UTILIZATE DE ENTITĂȚILE REGLEMENTATE, AUTORIZATE/AVIZATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ.


mai mult...


Proiect de Regulament privind la autorizarea şi funcţionarea SAI, OPCVM şi a depozitarilor OPCVM referitor la modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

Descarcă aici proiectul de Regulament privind la autorizarea şi funcţionarea SAI, OPCVM şi a depozitarilor OPCVM referitor la modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

Citeşte şi MINUTA ÎNCHEIATĂ ÎN URMA SUSŢINERII DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 03.04.2014 pe marginea Proiectului de Regulament privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor (SAI), organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a depozitarilor OPCVM de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

Citește și Propuneri și observații primite de A.S.F. de la participanții la consultarea publică pe marginea proiectului de  regulament privind O.P.C.V.M., S.A.I. și depozitarii O.P.C.V.M., derulată în perioada 13.03-11.04.2014

 

28/01/2015
ATENTIE! In data de 29.01.2015, aplicatiile SIR (Sistem Integrat de Raportare) și OAM (Officially Appointed Mechanism) vor fi indisponibile între orele...
19/12/2014
ALERTA În exerciţiul atribuţiilor de autoritate de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piaţa de capital, Autoritatea de Supraveghere...
11/12/2014
Informare referitoare la începerea procedurii  de dizolvare/lichidare și retragerea autorizației de funcționare pentru societatea de asigurare CORPORACION...
08/07/2014
- platforma care poate fi accesată de pe site-ul www.youtradefx.com/ro nu este pusă la dispoziţie de către un intermediar autorizat şi supravegheat de...
11/02/2014
European Securites Market Authority (ESMA) a publicat un avertisment cu privire la riscurile investiţiilor în produse complexe. Astfel, dacă decideţi să...
06/02/2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF lansează un semnal de alarmă cu privire la riscurile şi capcanele tranzacţiilor financiare cunoscute popular...
20/01/2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF doreşte să recomande consumatorilor atenţie sporită la achiziţionarea poliţelor de asigurare auto RCA...
26/09/2013
ESMA (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe):avertizează investitorii cu privire la firmele neautorizate care oferă servicii de...
26/09/2013
Principalele recomandări:Atenţie la riscurile pe care le comportă investiţiile online!Verificaţi dacă firma este autorizată! Atenţie la promisiuni de...

Contact

Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)


TELEFON RELAȚII CU PUBLICUL: 08 00 825 627          Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare


Program de lucru Relații cu publicul:
Luni - Joi:         10:00 - 17:00
Vineri:              10:00 - 14:00 


Fax Sector Pensii Private: 021.659.62.55
Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI


Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro        

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

Program Registratură:
  • luni - joi: 9.00 - 17.00
  • vineri: 9.00 - 14.00
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.