Despre ASF
08/09/2015, 15:09
EIOPA lansează procedura de selecție a membrilor grupurilor părților interesate ale acesteia.  Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (EIOPA) lansează o solicitare de exprimare a interesului pentru înființarea unor grupuri ale...
25/09/2015, 09:36
Art. I. – Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al...
21/09/2015, 12:39
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F) organizează procedura de selecţie în vederea întocmirii Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de A.S.F.. Practicienii în insolvenţă interesaţi de participarea la această selecţie pot depune, până cel...
02/09/2015, 21:47
Art. 1. — Prezenta normă reglementează procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguraților prevăzut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, de administrare și de utilizare a resurselor financiare ale...
04/09/2015, 14:17
Art. I. – Alineatul (1) al articolului 2 din Instrucţiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de...
02/09/2015, 14:06
Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme se stabilesc următoarele cote de contribuţie datorate Fondului de garantare a asiguraţilor de către asigurători, inclusiv de sucursalele acestora care îşi desfăşoară activitatea pe...

22.09.2015

Proiect Normă privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește AICI Nota de fundamentare. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro,în perioada 23 septembrie - 22 octombrie 2015.22.09.2015

Proiect Normă privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește AICI Nota de fundamentare. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro,în perioada 23 septembrie - 22 octombrie 2015.
25.08.2015

Descarcă versiunea revizuită a Normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat și versiunea revizuită a Normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative.
 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro în perioada 25.08.2015 - 30.11.2015.
 

12.08.2015


PROIECT NORMĂ privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare


Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește AICI Nota de prezentare. 

 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa angela.guran@asfromania.ro pana cel tarziu la data de 11 septembrie 2015.CONSULTARE PUBLICĂ  ESMA pentru proiecte de standarde tehnice de reglementare privind fondurile europene ELTIF

În data de 31 iulie 2015, ESMA a publicat documentul de consultare publică privind proiectele de standarde tehnice de reglementare privind fondurile europene de investiții pe termen lung (ELTIF), în conformitate cu Regulamentul 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului  (denumit și Regulamentul ELTIF)

Răspunsurile la consultarea publică trebuie transmise către ESMA până la data de 14 octombrie 2015. Toate contribuțiile
se vor trimite  online la www.esma.europa.eu la sectiunea  ‘Your input/Consultations’

Documentul de consultare publică poate fi consultat AICI


29.07.2015

Proiect de Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr.7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de prezentare. Vezi aici  macheta poliță PAD.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa dorin.dumitrescu@asfromania.ro până la data de 9 august 2015.22.07.2015

Document consultativ privind strategia A.S.F. de revizuire a cadrului legal incident funcţionării AOPC-urilor

Descarcă AICI Documentul consultativ.

Comentariile pe marginea documentului pot fi transmise până cel târziu vineri 28 august 2015 la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro


22.07.2015

 

Material de consultare MIFID II/MiFIR

22.07.2015

Material de consultare cu privire la exercitarea opțiunilor naționale rezultate din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE  (MiFID II) şi din  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR)


Descarcă AICI Materialul de consultare MiFIDII/MiFIR mai sus menționat.

Citește AICI Anexele privind Prezentarea schematică a regimului de transparenţă în funcţie de instrumentul financiar şi de etapa de tranzacţionare, precum și Calendarul de revizuire a MiFID în perioada 2011 – 2017.


Propunerile și observațiile pe marginea materialului de consultare pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 05 august 2015.


21.07.2015

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de prezentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 21 iulie 2015 - 11 august 2015.
 07.07.2015

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea şi completarea unor acte normative - Repunere în consultare

Descarcă aici Proiectul de Regulament. Citește aici Documentul de prezentare.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 17 iulie 2015.02.07.2015

PROIECT Regulament privind administratorii fondurilor de investiții alternative

UPDATE: Citește AICI Raportul cu privire la observaţiile primite în perioada de consultare publică (03.07.2015 – 13.07.2015) pentru Regulamentul privind administrarea fondurilor de investiții alternative


Descarcă aici Proiectul de Regulament. Citește aici  Documentul de prezentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, în perioada 3 iulie 2015 - 13 iulie 2015.
 11.06.2015

Proiect Normă privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

Descarcă aici Proiectul de Normă.  Citește aici Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.roîn perioada 11 iunie 2015 - 2 iulie 2015.

 


11.06.2015

Proiect Normă privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat

Descarcă aici Proiectul de Normă.  Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.roîn perioada 11 iunie 2015 - 2 iulie 2015.04.06.2015

PROIECT NORMĂ  privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

Art. 1.Prezenta normă stabileşte regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative.  


Descarcă  aici Proiectul de Normă.  Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 4 -  14 iunie 2015.02.06.2015

PROIECT NORMĂ privind autorizarea, funcționarea și aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor


Descarcă aici Proiectul de Normă.  Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de normă pot fi transmise la adresele de e-mail: mirela.antohi@asfromania.rosimona.dobrica@asfromania.ro și paul.mitroi@asfromania.ro  până la data de 03.07.2015.

 15.05.2015

PROIECT REGULAMENT 
privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital


UPDATE: Citește aici Raportul final cu privire la observaţiile primite în perioada de consultare publică a Regulamentului nr.9/2015.

Descarcă aici Proiectul de Regulament. Descarcă aici ANEXELE la proiectul de Regulament.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 30 mai 2015.14.05.2015

PROIECT NORMĂ privind aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Descarcă aici Proiectul de NormăCitește aici Nota de fundamentare.


In ședința Consiliului ASF din data de 14.05.2015 s-a aprobat postarea pe site-ul Autorității, pentru consultare publică, a acestui proiect împreună cu Anexa la Normă  Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Propunerile/observațiile/comentariile la proiectul de normă și la anexa la normă, se trimit pana la data de 15.06.2015, sub forma tabelului de mai jos, către urmatoarele adrese electronice: angela.bichi@asfromania.ro; și în Cc…  simona.dobrica@asfromania.ro.

Nr. articol

Text din proiect normă/anexa la normă

Formulare propusă

Motivație/observație

 

 

 

 

 Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.14.05.2015

Proiect Normă privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de fundamentare.


Propunerile/observațiile/comentariile se trimit  înscrise sub forma tabelului de mai jos, până la data de 15.06.2015, către următoarele adrese electronice: dorin.dumitrescu@asfromania.roadrian.ene@asfromania.ro:

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusa

Motivatie/observatie

 

 

 

 

 14.05.2015

Proiect  Normă privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota  de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 15 - 25 mai 2015.14.05.2015

PROIECT NORMĂ  pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota  de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro , în perioada 15 - 25 mai 2015.14.05.2015

PROIECT NORMĂ privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

Descarcă aici Proiectul de Normă.  Citește aici Nota  de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în  perioada 15 - 25 mai 2015.14.05.2015

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea alin. (4) al art. 58 din Regulamentul ASF nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

Descarcă aici Proiectul de Regulament.

Propunerile și observațiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până la data de de 24 mai 2015.14.05.2015

PROIECT REGULAMENT pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Descarcă aici Proiectul de Regulament.Propunerile și observațiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până la data de de 28 mai 2015.06.05.2015

PROIECT de Regulament pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul de regulament are în vedere modificarea și completarea unor acte normative, respectiv a Regulamentului CNVM nr.1/2006, a Regulamentului CNVM nr.13/2005, a Regulamentului CNVM nr.32/2006, a Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a Regulamentului CNVM nr.5/2010.

Proiectul de regulament vizează  în principal implementarea unor prevederi ale Standardelor europene de procesare a evenimentelor corporative (”Market Standards for Corporate Actions Processing”).

Aceste standarde au fost realizate la nivel european de către grupul ”Corporate Actions Joint Working Group” (CAJWG), format din experți din industrie, reprezentanți ai unor entități cum ar fi emitenți, infrastructuri de piață (depozitari centrali, sisteme de plată, bănci, contrapărți centrale, burse) și investitori, fiind aprobate de asociații europene. Standardele, precum și informații relevante despre acestea pot fi accesate la:  http://www.afme.eu/Divisions/Post-Trade/.

Respectarea standardelor europene pentru procesarea evenimentelor corporative reprezintă una din condiţiile aderării Depozitarului Central la platforma Target2Securities (T2S).

Proiectul de regulament vizează și modificarea unor prevederi ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 referitoare la fuziuni și divizări, precum și eliminarea unor dispoziții care vizau obligativitatea publicării în Buletinul ASF a unor rapoarte ale emitenților, respectiv a unei liste cu emitenții tranzacționați în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 21 mai 2015.17.04.2015

PROIECT NORMĂ privind Fondul de garantare a asiguraţilor

Descarcă aici Proiectul de Normă. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa anca.verescu@asf-fga.ro. Proiectul de normă este în consultare publică timp de 15 zile lucrătoare.  03.04.2015


PROIECT REGULAMENT privind listarea pe o piață dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România
 

Descarcă aici Proiectul de Regulament. Nota de fundamentare este disponibilă aici.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa  reglementari.siif@asfromania.roNorma va fi dezbătută în cadrul ședintei de miercuri, 8 aprilie 2015, a Consiliului ASF, având în vedere că acest proiect a mai fost în consultare publică timp de 15 zile în cursul lunii noiembrie 2014.27.03.2015

PROIECT REGULAMENT privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare

Descarcă aici Proiectul de Regulament.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa  reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 19 aprilie 2015

 05.03.2015

PROIECT Normă privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Citește aici Proiectul de Normă.  Citește Nota  privind proiectul Normei privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare@csspp.ro, în perioada 05 - 19 martie 2015.


05.03.2015

PROIECT Normă privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

Citește aici Proiectul de Normă. Citește Nota  privind proiectul Normei privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare@csspp.ro


27.02.2015

PROIECT DE REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale


Descarcă aici Proiectul de Regulament.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari@cnvmr.ro , până pe data de 11 martie 2015.


25.02.2015

PROIECT DE REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 12/2006

Descarcă aici Proiectul de Regulament.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro  până cel târziu în data de 09 martie 2015


16.02.2015

PROIECT DE NORMĂ pentru modificarea Normelor privind forma şi conţinutul raportǎrilor pe care trebuie sǎ le întocmeascǎ societățile de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui CSA nr. 2/2009

Descarcă aici Proiectul de Normă

Descarcă aici Anexa1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5Anexa 6Anexa 7Anexa 8Anexa 9Anexa 10Anexa 11Anexa 12Anexa 13Anexa 14Anexa 15Anexa 16.


Eventualele propuneri/observaţii pot fi transmise pentru o perioadă de 10 de zile pe adresele de email:  mmoldovanu@csa-isc.rognitu@csa-isc.ro.


06.02.2015

Proiect de Normă privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email czgonea@csa-isc.ro. sau mantohi@csa-isc.ro până cel târziu în data de 15 februarie 2015.

Descarcă aici Proiectul de Normă.
 


05.02.2015

UPDATE: Prelungire perioadă consultare publică pentru Proiectul de Normă privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de ASF

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă și a proiectului de Ghid de îndrumare pot fi comunicate la adresa  instructiuniIT@asfromania.ro până cel târziu în data de 20 februarie 2015.  Proiectul de regulament a fost publicat pe site-ul ASF în data de 27.01.2015. 


Descarcă aici Proiectul de NormăDescarcă aici Proiectul de Ghid.
 


04.02.2015

PROIECT NORMĂ privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Propunerile și observațiile vor fi comunicate la adresele de email abichi@csa-isc.rodpanait@csa-isc.ro până la data de 13 februarie 2015. 

Descarcă aici Proiectul de NormăDescarcă aici ANEXA.


30.01.2015

UPDATE: Prelungire perioadă consultare publică pentru Proiectul de Regulament privind activitatea  de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament vor fi comunicate la adresa angela.guran@cnvmr.ro până cel târziu în data de 6 februarie 2015. Proiectul de regulament a fost publicat pe site-ul ASF în data de 15.01.2015.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.


27.01.2015

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 12/2006

Descarcă aici Proiectul de Regulament.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 06 februarie 2015.


27.01.2015

PROIECT NORMĂ privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă și a proiectului de Ghid de îndrumare pot fi comunicate la adresa  instructiuniIT@asfromania.ro până cel târziu în data de 06 februarie 2015.


Descarcă aici Proiectul de NormăDescarcă aici Proiectul de Ghid.
 


15.01.2015

PROIECT REGULAMENT privind activitatea de control periodic şi inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa  angela.guran@cnvmr.ro până cel târziu în data de 29 ianuarie 2015.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.


 

28/09/2015
În exerciţiul atribuţiilor de autoritate de  reglementare, autorizare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piaţa de capital din...
04/09/2015
Persoanele implicate într-un accident auto în urma căruia, pentru constatarea daunei, ar fi trebuit să se adreseze Societății de Asigurare - Reasigurare...
10/08/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat, din petițiile transmise de către consumatori, precum și din activitatea de monitorizare demarată de la...
05/08/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...
03/08/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...
21/07/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...
02/06/2015
Aducem la cunoștință entităților raportoare faptul că, începând cu data de 01.06.2015, adresele de e-mail pentru raportările transmise prin aplicația ReSE...
26/03/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat, din petițiile transmise de către consumatori, precum și din activitatea de monitorizare demarată de la...
28/01/2015
ATENTIE! In data de 29.01.2015, aplicatiile SIR (Sistem Integrat de Raportare) și OAM (Officially Appointed Mechanism) vor fi indisponibile între orele...
19/12/2014
ALERTA În exerciţiul atribuţiilor de autoritate de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piaţa de capital, Autoritatea de Supraveghere...

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.
RELAȚII CU PUBLICUL
 

TelVerdeAsf     
Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.