Despre ASF
06/07/2016, 13:16
Regulamentul (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și...
20/07/2016, 16:31
Art. 1.-  Prezenta instrucţiune stabileşte sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare,...
14/07/2016, 16:56
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) aduce la cunoștința consumatorilor de produse de asigurare faptul că a decis retragerea autorizației de funcționare și promovarea cererii de deschidere a procedurii falimentuluisocietății S.C. FORTE Asigurări...
12/07/2016, 15:31
Autoritatea de Supraveghere Financiară vine în întâmpinarea consumatorilor de servicii financiare non-bancare prin înfiinţarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-Fin). Aceasta este singura entitate de...
04/07/2016, 09:54
În secțiunea Supraveghere / Piața de capital, de pe siteul ASF, a fost creată sub-secțiunea Abuz de piață în cadrul căreia se regăsesc informații privind obligațiile de raportare către ASF în baza Regulamentului UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață,...
30/06/2016, 11:26
Termenul de transmitere a datelor la Autoritatea de Supraveghere Financiară, de către asigurători și brokerii de asigurare și/sau reasigurare, a fost prelungit până la data de 30 septembrie. Anexa 1, macheta 1, punctul III din Normele privind Registrul...


14.07.2016

PROIECT Regulament privind constituirea și executarea unor garanții reale constituite asupra instrumentelor financiare

Descarcă AICI proiectul de regulament. Descarcă AICI nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 12 august 2016.

 


 

07.07.2016

PROIECT NORMĂ pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Normei nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat


Descarcă AICI Proiectul de Normă. Descarcă AICI Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pe marginea acestuia pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 08.07.2016-17.07.2016.

 


07.07.2016

PROIECT NORMĂ pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

Descarcă AICI Proiectul de Normă. Descarcă AICI Nota de prezentare.

Propunerile/observațiile/comentariile se trimit, până la data de 11.07.2016, orele 14:00, către următoarele adrese electronice:  mirela.antohi@asfromania.roadrian.ene@asfromania.ro, înscrise în următorul tabel: 

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/observație

 

 

 

 

 Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta forma NU se vor lua în considerare.

 


28.06.2016

PROIECT NORMĂ privind alocarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative


Descarcă AICI Proiectul de Normă. Descarcă AICI Nota de prezentare.
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa  mirela.antohi@asfromania.ro și raluca.dobre@asfromania.ro, până cel târziu în data de 08.07.2016. 

 


16.06.2016

PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente

Descarcă AICI textul integral al Proiectului de Normă. Citește AICI Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, până cel târziu în data de 02.07.2016.


13.06.2016

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

Descarcă AICI Proiectul de Regulament. Descarcă AICI Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresa reglementări.venituri@asfromania.ro până cel târziu în data de 23 iunie 2016.

 


PROIECT Instrucțiune privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – SIIF

Descarcă AICI Proiectul de Instrucțiune. Descarcă AICI Nota de prezentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa  reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 23 iunie 2016
 PROIECT NORMĂ pentru modificare și completare a Normei nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare. Vezi AICI modificarile aduse Poliței PAD.

Proiectul de Normă este supus consultării publice pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, începând din data de 09.06.2016.

Propunerile/observațiile/comentariile se vor trimite la adresele ecaterina.kozma@asfromania.ro  dorin.dumitrescu@asfromania.roalina.ivaschescu@asfromania.ro și  vor fi înscrise în următorul tabel:
 

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/Observație

 

 

 

 

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta formă,   NU se vor lua în considerare.

 PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanță

25.05.2016

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 03 iunie 2016.


 

20/07/2016
Aducem în atenția creditorilor de asigurare (păgubiți, asigurați sau beneficiari ai asigurării) privind societatea ASTRA că trebuie să se adreseze...
13/05/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
01/04/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenţia entităţilor care intră sub incidenţa Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de...
14/03/2016
Ca urmare a constatării stării de insolvență și a deschiderii procedurii de faliment a Societății Astra Asigurare-Resigurare,  creditorii de asigurare...
27/01/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
03/12/2015
Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC)  a informat ASF că, în urma investigaţiilor efectuate, Consiliul autorităţii a decis sancţionarea unor firme...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, ADUCE ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR: În cazul în care vindeţi/radiați un...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
13/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Cipru - Ministry of Finance Insurance Companies Control Service, a comunicat Autorității de Supraveghere...

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.
RELAȚII CU PUBLICUL
 

TelVerdeAsf     
Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.