Despre ASF
14/10/2014, 11:58
ESMA a publicat Raportul final privind proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la notificările de dețineri de praguri majore în cadrul emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și cu...
24/10/2014, 15:47
Legea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 774 din 24.10.2014.Descarcă aici textul integral al legii.
23/10/2014, 11:14
23.10.2014 Propunerile și observațiile cu privire la acest proiect de normă pot fi trimise la adresa de e-mail autorizari@asfromania.ro până la data de 03.11.2014. Descarcă aici Proiectul de Normă.
16/10/2014, 14:05
Descarcă aici textul avizului nr. 75/25.06.2014
16/10/2014, 13:56
08.10.2014PROIECT DE REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport privind certificatele de depozitPropunerile şi observaţiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de email: reglementari@cnvmr.ro,...
07/10/2014, 15:10
Art. 1 (1) În cazul stabilirii de către o adunare generală a acționarilor a unei date de înregistrare începând cu data de 8 octombrie 2014, ex-date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T+2 zile...
07/10/2014, 15:10
NORMA nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene,...
07/10/2014, 15:10
privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin.(6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr....
23.10.2014

PROIECT de Normă privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

Propunerile și observațiile cu privire la acest proiect de normă pot fi trimise la adresa de e-mail autorizari@asfromania.ro până la data de 03.11.2014.

Descarcă aici Proiectul de Normă.
16.10.2014

Anunț privind publicarea de către IOSCO a raportului privind Principiile referitoare la activitatea de depozitare a activelor OPC

În data de 10.10.2014 a fost publicat, spre consultare publică, raportul Principiile referitoare la activitatea de depozitarea activelor Organismelor de Plasament Colectiv (OPC).

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD454.pdf.

Documentul respectiv este supus consultării publice până miercuri, 10 decembrie 2014, observațiile pe marginea sa și răspunsurile la întrebările formulate putând fi transmise la adresa de poștă electronică: consultation-2014-07@iosco.org.

Între aspectele esențiale conținute în cadrul raportului în cauză, se evidențiază:

- Necesitatea de asigurare a segregării activelor OPC faţă de cele proprii ale depozitarului OPC/altor entităţi pentru care respectivul depozitar desfăşoară activitatea de depozitar;

- Recomandarea ca activitatea de depozitare a activelor OPC să fie atribuită unei entităţi distincte şi independente funcţional faţă de administratorul OPC;

- Selecţia depozitarul OPC trebuie realizată cu responsabilitate deplină de către administratorul respectivului OPC, cu luarea în considerare a tuturor aspectelor legale, precum şi a capacităţii organizaţionale şi resurselor financiare de care respectivul depozitar dispune;

Supravegherea continuă de către administratorul OPC a respectării de către depozitar a tuturor obligaţiilor ce derivă din contratul de depozitare încheiat între cele două părţi.08.10.2014

PROIECT DE REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport privind certificatele de depozit

Propunerile şi observaţiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de email: reglementari@cnvmr.ro, până la data de 18 octombrie 2014

Descarcă aici Proiectul de Regulament.24.09.2014

PROIECT DE REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2002 privind transparenţa şi integritatea pieţei RASDAQ, cu modificările şi completările ulterioare


Propunerile şi observaţiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de email: reglementari@cnvmr.ro, până la data de 04 octombrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.

24.09.2014

PROIECT DE NORMĂ privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

  • Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa angela.guran@cnvmr.ro până cel târziu în data de 8 octombrie 2014.


Descarcă aici proiectul de normă.11.09.2014


PROIECT DE NORMĂ privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare@csspp.ro, în perioada 11 septembrie 2014 - 23 octombrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de fundamentare.11.09.2014

PROIECT DE NORMĂ privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare@csspp.ro, în perioada 11 septembrie 2014 - 23 octombrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de fundamentare.

 08.09.2014

PROIECT DE NORMĂ pentru completarea și modificarea unor acte normative privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute  ale asigurătorilor

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresele pmitroi@csa-isc.ro și mantohi@csa-isc.ro în termen de 15 de zile de la data publicării acestuia pe site.

Descarcă aici Proiectul de Normă.
05.09.2014

PROIECT DE LEGE pentru transpunerea Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitatea și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvency II) 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa czgonea@csa-isc.ro în termen de 30 de zile de la data publicării acestuia pe site.

Descarcă aici Proiectul de Lege. Descarcă ANEXELE care fac parte integrantă din Proiectul de lege.
20.08.2014

PROIECT 

Regulament pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 9 septembrie 2014.

Descarcă aici Proiectul de Regulament.30.07.2014 

PROIECT DE NORMĂ                                                                                              
privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări

Citiți proiectul de Normă în format pdf. Propunerile și observațiile pe marginea proiectului vor fi transmise până vineri, 29.08.2014 inclusiv, la adresele de e-mail: liliescu@csa-isc.ro și reclamații@csa-isc.ro.


30.07.2014

PROIECT DE NORMĂ                                                                                                        
pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011.

Citiți proiectul de Normă în format pdf. Eventualele propuneri/observaţii pot fi transmise pe adresele de email: mcucu@csa-isc.roaflorea@csa-isc.ro şi ddumitrescu@csa-isc.ro  până la data de 29.08.2014.

 


PROIECT DE INSTRUCŢIUNE

pentru modificarea Instrucțiunii C.N.V.M. nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., aprobată prin Ordinul C.N.V.M. nr.70/2006

15.07.2014

Descarcă aici PROIECTUL DE INSTRUCŢIUNE .
 
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului vor fi transmise la adresa: reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 24.07.2014, inclusiv.Proiect de Normă 
 
pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
de către societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare-Text  actualizat
 
Propunerile pot  fi transmise pe adresele  de email: abichi@csa-isc.ro, dpanait@csa-isc.ro şi dflorescu@csa-isc.ro.
Madrid, 4 iunie 2014


COMUNICAT DE PRESA  IOSCO

privind publicarea
raportului Comitetului 5  privind reducerea dependenței  domeniului administrării de investiții de evaluările realizate de agențiile de rating 

Documentul respectiv este supus consultării publice până vineri, 05 septembrie 2014, observațiile pe marginea sa și răspunsurile la întrebările formulate putând fi transmise la adresa de poștă electronică: consultation-2014-04@iosco.org

Citește aici traducerea în limba română.
Citește aici documentul IOSCO in limba engleză.


Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Propunerile și observațiile cu privire la prezentul proiect de regulament pot fi transmise pe adresa de e-mail reglementari@cnvmr.ro  până cel târziu la data de 26 iunie 2014.


Anunț privind publicarea de către ESMA a materialelor consultative Consultation Paper on Technical Advice și Discussion Paper on draft RTS/ITS

Citeşte aici textul integral al Anunțului. 


PROIECT de Regulament privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărțile centrale

Citeşte aici Proiectul de regulament.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament vor fi transmise la adresa reglementari@cnvmr.ro până cel târziu în data de 19.05.2014, inclusiv.


Proiectul de normă pentru completarea art. 14 din Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat


Citeşte Proiectul normă şi Nota de fundamentare.


PROIECT de normă privind fuziunea și divizarea asigurătorilor/reasigurătorilor

Descarcă documentul pdf.

Propunerile și observațiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail: pmitroi@csa-isc.roaene@csa-isc.ro până la data de 13 mai 2014.


PROIECT al Regulamentului privind stabilirea cerințelor prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții, precum  și pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.  Descarcă documentul pdf.

PROPUNERI ȘI OBSERVAȚII primite la A.S.F. de la participanții la consultarea publică pe marginea proiectului de regulament privind cerințele prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții.

Propunerile și observațiile cu privire la acest proiect au fost transmise la adresa de e-mail: reglementari@cnvmr.ro, până la data de 28 aprilie 2014.


ESMA a publicat materialul de consultare publică cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la notificările de dețineri de praguri majore în cadrul emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și cu privire la o listă indicativă a instrumentelor financiare care fac obiectul cerințelor de notificare în conformitate cu Directiva 2013/50/UE de modificare a Directivei 2004/109/EC privind transparența.

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare publică, până pe data de 30 mai 2014. Răspunsurile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, rubrica „Consultation”.

Materialul de consultare publică poate fi accesat pe website-ul ESMA la adresa:

http://www.esma.europa.eu/content/Draft-Regulatory-Technical-Standards-major-shareholdings-and-indicative-list-financial-instr 


Proiect de Normă privind incompatibilităţile aplicabile membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al unei entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare

Descarcă aici textul proiectului de Normă.

Propunerile şi observaţiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de email reglementari@cnvmr.ro, până la data de 10 aprilie 2014.


ANUNT privind publicarea de catre ESMA a materialului consultativ Discussion Paper - Draft Technical Standards for the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSD)


În data de 20 martie 2014, ESMA a publicat materialul consultativ Discussion Paper - Draft Technical Standards for the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSD) (Ref. ESMA/2014/299). ESMA invită toate părțile interesate să transmită comentarii pe marginea aspectelor din acest document și, în particular, pe întrebările specifice din Anexa IV, până pe data de 22 Mai 2014. Răspunsurile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, rubrica „Consultation”. Documentul în discuție poate fi accesat pe website-ul ESMA, la adresa: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-launches-Discussion-Paper-Central-Securities-Depositories-Regulation?t=326&o=home.


Proiect de Instrucțiune privind adecvarea sistemelor informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi supravegheate de ASF

Descarcă aici textul proiectului de Instrucțiune privind adecvarea sistemelor informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Citeşte aici MINUTA INCHEIATĂ ÎN URMA SUSȚINERII DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 20.03.2014 PE MARGINEA PROIECTULUI DE INSTRUCȚIUNE PRIVIND ADECVAREA SISTEMELOR INFORMATICE UTILIZATE DE ENTITĂȚILE REGLEMENTATE, AUTORIZATE/AVIZATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ.


mai mult...


Proiect de Regulament privind la autorizarea şi funcţionarea SAI, OPCVM şi a depozitarilor OPCVM referitor la modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

Descarcă aici proiectul de Regulament privind la autorizarea şi funcţionarea SAI, OPCVM şi a depozitarilor OPCVM referitor la modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

Citeşte şi MINUTA ÎNCHEIATĂ ÎN URMA SUSŢINERII DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 03.04.2014 pe marginea Proiectului de Regulament privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor (SAI), organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a depozitarilor OPCVM de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

Citește și Propuneri și observații primite de A.S.F. de la participanții la consultarea publică pe marginea proiectului de  regulament privind O.P.C.V.M., S.A.I. și depozitarii O.P.C.V.M., derulată în perioada 13.03-11.04.2014

 

08/07/2014
- platforma care poate fi accesată de pe site-ul www.youtradefx.com/ro nu este pusă la dispoziţie de către un intermediar autorizat şi supravegheat de...
11/02/2014
European Securites Market Authority (ESMA) a publicat un avertisment cu privire la riscurile investiţiilor în produse complexe. Astfel, dacă decideţi să...
06/02/2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF lansează un semnal de alarmă cu privire la riscurile şi capcanele tranzacţiilor financiare cunoscute popular...
20/01/2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF doreşte să recomande consumatorilor atenţie sporită la achiziţionarea poliţelor de asigurare auto RCA...

Contact

Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)

Telefon sector Pensii Private: 021.659.61.20; fax 021.659.62.55
Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI


Fax: 021.659.60.51 şi 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare_asf@asfromania.ro

Telefoane Serviciul Editare Buletin ASF: 021.659.62.33; 021.659.63.65

Program Registratură:
  • luni - joi: 9.00 - 17.00
  • vineri: 9.00 - 14.00

IMPORTANT: Începând de luni, 20 octombrie 2014, reclamaţiile/petiţiile aferente sectorului Asigurări-Reasigurări se vor depune în Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti.

TELVERDE sector Asigurări şi Reasigurări: 0800 825 627 - pentru a primi telefonic asistenţă de specialitate în vederea formulării unei petiţii privind asigurările.
 
Programul de lucru pentru Telverde Dialog ASF şi pentru depunerea petiţiilor în scris la sediul ASF este:
Luni - Joi:         09:00 - 17:00
Vineri:               09:00 - 14:00
 
Fax: 021.659.60.51 şi 021.659.64.36

e-mail: petitie-asigurari@asfromania.ro

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
ASF este operator de date cu caracter personal nr. 12283.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.