Despre ASF
Facebook LinkedIn
25/04/2017, 11:07
ANUNȚ: Ghidul ESMA cu privire la validarea și revizuirea metodologiilor agențiilor de rating de credit poate fi consultat AICI . ***ANUNȚ: REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/653 AL COMISIEI din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE)...
24/04/2017, 16:05
Art. I. – Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial...
06/04/2017, 16:01
Principiile metodologiei, care va fi aplicată pentru prima dată la începutul anului 2018, sunt definite de legislația Solvency II. Comunicatul de presa al EIOPA poate fi accesat AICI  
30/03/2017, 14:07
Art. 1. -   Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, denumite în continuare asigurători şi brokeri de asigurare. Art. 2. -   (1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare au obligaţia...
31/03/2017, 14:48
Art. I. -   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de...
13/04/2017, 10:33
Art. 1. - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață, prevăzut în anexa nr. 1....Descarcă AICI Norma 5/2017.

26.04.2017

Proiect Normă privind metodologia de calcul de către ASF a tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile/observațiile/comentariile se trimit catre urmatoarea adresa electronica: actuariat@asfromania.ro,  înscrise în urmatorul tabel;

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/observație

 

 

 

 

Proiectul este supus consultării publice pentru o perioadă de 10 zile, începând cu data de astăzi, 26.04.2017.
Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta forma NU se vor lua în considerare.13.04.2017

PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri

Descarcă AICI textul integral al proiectului regulamentului ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de normă pot fi transmise la adresa de e-mail reglementări.siif@asfromânia.ropână pe data de 24 aprilie 2017.


12.04.2017

Propuneri de modificare a Normei nr. 39/2016 privind asigurările auto din România

Găsiți AICI propunerile de modificare a Normei nr. 39/2016 . Citiți AICI Nota de fundamentare.


Propunerile/observatiile vor fi trimise sub forma  tabelului de mai jos, pe adresa de email: reglementare.asigurari@asfromania.ro, până la data de 21.04.2017.

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/ observație

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.  


12.04.2017

Propunere de modificare a Regulamentului 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

Nr. crt.

Categoria de venituri

Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/ taxei/ cotei (%)

2.

Tarif/ taxă de înscriere/ înregistrare/ menținere/ radiere în/ din evidențele și Registrele A.S.F.

2.16 avizarea specialiștilor constatare daune și înscrierea acestora în Registrul A.S.F.

300 lei

 
Citiți AICI Nota de fundamentare a propunerii.

Propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite pe adresa  reglementare.asigurari@asfromania.ro,  sub forma tabelului de mai jos, până la data de 21.04 a.c.

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/ observație

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.  


05.04.2017

PROIECT REGULAMENT privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare

Descarcă AICI textul integral al proiectului regulamentului ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 18.04.2017 inclusiv.


28.03.2017

PROIECT NORMĂ privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare şi brokerilor de asigurare

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa  lidia.iliescu@asfromania.ro și emil.baloiu@asfromania.ro până cel târziu în data de 12.04.2017 (inclusiv).


28.03.2017


PROIECT INSTRUCȚIUNE pentru abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni

Art.1. - La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni se abrogă Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificărille ulterioare. .....


Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instructiune pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, până cel târziu în data de 08.04.2017.


22.03.2017

PROIECT NORMA privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa  reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 22 – 31  martie 2017. 
15.03.2017


PROIECT REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 28.03.2017 inclusiv.

 Lista integrală a proiectelor ASF  este publicată la secțiunea Legislație/ Consultări publice.

14/09/2016
Accidentele rutiere sunt evenimente neplăcute care nu sunt dorite de nimeni. Însă riscul producerii unui astfel de eveniment există. Ce facem în situația...
12/09/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
25/07/2016
ESMA și un număr de autorități naționale de supraveghere au observat o creștere a ofertei de produse speculative, inclusiv contracte financiare pentru...
20/07/2016
Aducem în atenția creditorilor de asigurare (păgubiți, asigurați sau beneficiari ai asigurării) privind societatea ASTRA că trebuie să se adreseze...
13/05/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
01/04/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenţia entităţilor care intră sub incidenţa Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de...
14/03/2016
Ca urmare a constatării stării de insolvență și a deschiderii procedurii de faliment a Societății Astra Asigurare-Resigurare,  creditorii de asigurare...
27/01/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
03/12/2015
Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC)  a informat ASF că, în urma investigaţiilor efectuate, Consiliul autorităţii a decis sancţionarea unor firme...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...